Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Nasze zaangażowanie na rzecz planety

Wpływ na środowisko naturalne

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój stanowi fundament filozofii Ricoh. Stale podnosimy nasze standardy i szukamy nowych rozwiązań. Swoje wysiłki koncentrujemy na następujących obszarach:
 • Oszczędność energii i zapobieganie globalnemu ociepleniu:
  Koncentrujemy się na redukcji emisji związanych z naszą działalnością. W związku z tym zobowiązaliśmy się, że do 2050 roku w naszych zakładach będziemy wykorzystywali 100% odnawialnych źródeł energii. 

 • Ricoh oferuje swoim klientom rozwiązania pozwalające zredukować negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz obniżyć koszty operacyjne związane z drukiem dokumentów. Nasze usługi pozwalają na oszczędność energii i zasobów naturalnych.
 • Recykling i ochrona zasobów:
  Aby zmierzyć i zminimalizować wykorzystanie zasobów naturalnych stosujemy się do zasady 3R – Reduce (redukuj), Re-use (używaj ponownie) i Recycle (przetwarzaj). To podejście wpływa na zmniejszenie zużycia wody i liczby odpadów powstających w trakcie procesu produkcyjnego. Nasze cele w tym zakresie określa Raport Zrównoważonego Rozwoju 2018.

Gospodarka zamkniętego obiegu

Zasada Comet Circle 

W 1994 roku opracowaliśmy Comet Circle, nasz własny model gospodarki zamkniętego obiegu. Comet Circle określa podejście Ricoh do ponownego wykorzystania części i materiałów pochodzących z recyklingu. Ten model dotyczy każdego aspektu funkcjonowania naszej firmy. Dzięki temu:

 • Zmniejszamy nasz wpływ na środowisko.
  W pierwszym etapie określamy wpływ na środowisko w odniesieniu do każdego etapu cyklu życia produktu. Bierzemy pod uwagę wszystkie zaangażowane strony: grupę Ricoh, dostawców, klientów i firmy recyklingowe. Następnie skupiamy się na rozwoju technologii ekologicznych oraz możliwości ponownego wykorzystania i recyklingu naszych produktów.
 • Promujemy wielowarstwowy system recyklingu.
  Zużyte urządzenia stanowią źródło cennych zasobów. Odzyskujemy je, a wartościowe komponenty wykorzystujemy ponownie. Te, których nie można użyć ponownie trafiają do recyklingu jako wysokiej jakości materiały. Powtarzamy ten cykl tak długo, jak to możliwe. Pozwala to zmniejszyć potrzebę użycia nowych materiałów i zminimalizować ilość odpadów.
 • Budujemy silne relacje partnerskie
  Współpracujemy z naszymi partnerami aby ograniczyć ilość szkodliwych dla środowiska substancji używanych w procesie produkcji, poprawić wydajność transportu oraz promować zielony marketing. Pomagamy też naszym partnerom recyklingowym podnieść jakość przetwarzanych zasobów oraz zminimalizować koszty i zużycie energii związane z tym procesem.


Każdy krąg reprezentuje partnerów, którzy wspierają nas w działaniu zgodnym z ideą zrównoważonego rozwoju. Obejrzyj film i dowiedz się więcej o zasadzie Comet Circle.

Zwrot i recykling produktówEOL Management Service

Odzyskujemy zużyte produkty, aby ponownie wykorzystać i poddać recyklingowi ich części. Dzięki programowi zwrotów Ricoh Resource Smart, umożliwiamy naszym klientom bezpłatny zwrot zużytych części i materiałów eksploatacyjnych Ricoh. Te następnie trafiają do sortowni Ricoh.

Wszystkie nasze sortownie funkcjonują w oparciu o Asset Management System. Dzięki niemu części i materiały eksploatacyjne zawierające komponenty wielokrotnego użytku (metale, tworzywa sztuczne i tekturę) są segregowane i przesyłane do ponownego użycia w naszych fabrykach.Baza WEEE
Wszystkie informacje dotyczące demontażu produktów Ricoh są dostępne w bazie WEEE.

Aby uzyskać dostęp do bazy WEEE, należy się zalogować lub utworzyć nowe konto użytkownika.

GreenLine
Sustainability - Our commitment to the Planet - Greenline logoGreenLine to seria urządzeń, które powstają z elementów odzyskanych z używanych urządzeń drukujących. Te produkty spełniają najwyższe standardy jakości a ich proces produkcyjny odznacza się znacznie niższym poziomem emisji dwutlenku węgla.

Nasze produkty i rozwiązania

Analiza cyklu życia
Life cycle analisysNa podstawie danych pochodzących z analizy cyklu życia naszych produktów (Life Cycle Analysis – LCA) określiliśmy, że największy wpływ na środowisko – ponad 60% – występuje w fazie użytkowania, przy czym za 78% z tego odpowiada papier.

Z myślą o tym stworzyliśmy zestaw usług dzięki którym firmy mogą zoptymalizować funkcjonowanie środowiska druku.

Program Optymalizacji zgodny z ideą Zrównoważonego Rozwoju
Kliknij poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej na temat naszych usług.Zrównoważone projektowanie
Tworzenie innowacyjnych rozwiązań jest kluczem do sukcesu naszej firmy. Już na etapie projektowania musimy uwzględniać kwestie związane z ochroną środowiska. Dlatego stworzyliśmy program „Ricoh Sustainable Products” (RSPP). Dzięki niemu możemy zadbać o to by nasze urządzenia spełniały najwyższe ekologiczne standardy.

Ricoh Eco Business Development Center z siedzibą w Japonii to ośrodek zajmujący się ponownym wykorzystaniem i recyklingiem produktów. Tam opracowywane są nowe technologie i rozwiązania, które przyczynią się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.


Eco oznaczenia
Nasze produkty spełniają wysokie standardy ekologiczne potwierdzają to niezależne instytucje i ich oznaczenia.

 • Blue Angel MarkKliknij tutaj aby wyświetlić listę produktów oznaczonych znakiem Blue Angel Mark.
 • Carbon Disclosure Project – Ta organizacja, która działa na rzecz budowania gospodarki niskoemisyjnej wysoko oceniła naszą politykę zrównoważonego rozwoju. W kategorii „Klimat” uzyskaliśmy ocenę „A-”, a „Bezpieczeństwa wody” „B”. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
 • EPEAT – Wiele naszych urządzeń zostało sklasyfikowana w rankingu Gold. Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełną listę urządzeń Ricoh.

20181115 Ricoh awarded highest gold rating in EcoVadis global supplier survey for fourth year runningRicoh po raz czwarty z rzędu zostało wyróżnione za działania w obszarze zrównoważonego rozwoju w rankingu EcoVadis i uzyskało najwyższy, złoty stopień. Firma została doceniona za konsekwentnie realizowane założenia przyjętych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Dowiedz się więcej na temat EKO-oznaczeń.

Zapobieganie zanieczyszczeniom

Działania operacyjne
Cztery globalne centra produkcyjne Ricoh działają w następujących rejonach: w Japonii, Azji i Pacyfiku, Europie i obu Amerykach. Każde z nich funkcjonuje zgodnie z normą ISO 14001. Więcej informacji na ten temat można uzyskać klikając tutaj.

Nasz specjalistyczny system monitorowania pozwala precyzyjnie kontrolować, jakie substancje chemiczne są wykorzystywane w procesie produkcyjnym oraz nadzorować w jaki sposób są odprowadzane i utylizowane.
System zapewnia szybki dostęp do danych na temat wykorzystania środków chemicznych. Na podstawie analiz wykonanych na podstawie tych informacji stale pracujemy nad zmniejszeniem zastosowania tych substancji.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Produkty
Wszystkie nasze produkty są zgodne z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami BHP. Dla wszystkich zapewniamy karty charakterystyki i informacje środowiskowe.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Różnorodność biologiczna i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Ochrona różnorodności biologicznej
Aktywnie angażujemy się w projekty, które pozwalają chronić różnorodność biologiczną i ekosystem. Dużą rolę w tym procesie odgrywają nasi pracownicy, którzy biorą udział w wielu inicjatywach:

 • Działania na rzecz społeczności lokalnych: zarówno pracownicy Ricoh jak jako firma regularnie angażujemy się w wiele akcji lokalnych. Są to m.in. zbiórki pieniędzy, rzeczowe, wsparcie dla organizacji społecznych.
 • Projekt ochrony ekosystemu leśnego: Od 1999 roku we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi wspieramy inicjatywy związane z ochroną lasów.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych projektach prosimy kliknąć tutajlub zapoznać się z Polityką Grupy Ricoh dotyczącą ochrony bioróżnorodności.


Ricoh Global Eco Action

Każdego roku w czerwcu pracownicy Ricoh na całym świecie demonstrują swoje zaangażowanie w ochronę środowiska, biorąc udział w lokalnych działaniach mających na celu uczczenie i wspieranie Światowego Dnia Środowiska.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat naszych globalnych akcji.

Nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju

 • Sustainability - People

  Społeczność

  Pozytywny i długotrwały wpływ na społeczności, w których funkcjonujemy, ma dla nas ogromne znaczenie. Dowiedz się więcej na temat naszych działań.

 • Sustainability and Planet

  Planeta

  Dbając o środowisko naturalne nie koncertujemy się tylko na swojej działalności. Tworzymy też rozwiązania, które pomagają naszym klientom funkcjonować w sposób bardziej zrównoważony.

 • Sustainability - Governance and Policies

  Zarządzanie i polityka firmy

  Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzić działalność gospodarczą w sposób uczciwy i z zachowaniem najwyższych standardów etycznych, zgodnie z prawem i przepisami branżowymi.