Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Planeta

Stale dążymy do obniżeniu wpływu, jaki na środowisko naturalne ma nasza działalność. Wyznaczone cele, zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Porozumieniem Paryskim, chcemy osiągnąć w dwóch etapach – do 2030 i 2050 roku.

Pozytywny wpływ na środowisko naturalne

Do 2030 roku chcemy zredukować o 63% emisję gazów cieplarnianych generowanych przez nasze fabryki, biura i pojazdy a do 2050 obniżyć ją o 100%.Our Environmental Footprint

Nasz wpływ na środowisko

Swoje wysiłki koncentrujemy na następujących obszarach:

  • Oszczędność energii i zapobieganie globalnemu ociepleniu
  • Recykling i ochrona zasobówCircular Economy

Gospodarka zamkniętego obiegu

Aktywnie wspieramy ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Nasze urządzenia poddajemy recyklingowi i staramy się wykorzystać ponownie jak najwięcej zasobów. 
Sustainability - Governance and Policies

Informacje o produktach dotyczące ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa

Wszystkie nasze produkty są zgodne z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami BHP.Biodiversity & Environmental CSR

Różnorodność biologiczna i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w zakresie ochrony środowiska

Dążymy do ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów przed różnymi zagrożeniami, zachęcając naszych pracowników do aktywnego udziału w:Nasze zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Podejmujemy działania na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Czytaj więcej