Usugi zarzadzane z zakresu bezpieczenstwa cybernetycznego
cybersecurity

Skalowalne rozwiązania i wiedza ekspercka do walki z cyberzagrożeniami

Cyberbezpieczeństwo - usługi zarządzane

Skuteczne przeciwdziałanie cyberatakom i wyciekom danych to bardzo wymagający i złożony proces, który musi być realizowany stale, 24/7. Pojawiają się coraz nowsze zagrożenia i rodzaje ataków, na które trzeba natychmiast reagować. Firmy zmagają się również z brakami kadrowymi i zbyt dużym obciążeniem pracą w zespołach IT.
 
Ochrona przed cyberzagrożeniami 
Rozwiązaniem tych problemów jest przekazanie tego typu zadań zewnętrznemu dostawcy, który przejmie zarządzanie całym procesem. Twoja firma może powierzyć wykwalifikowanym specjalistom Ricoh monitorowanie, analizę, przeciwdziałanie  i minimalizowanie ewentualnych skutków cyberataku. To rozwiązanie jest dużo bardziej efektywne kosztowo, pozwala też elastycznie zwiększyć liczbę osób przypisanych do zadania w sytuacji kryzysowej.

Rozwiązania i usługi

Zarządzanie informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM)

areo

Skróć czas reakcji, gdy sytuacja jest poważna

Próbując włamać się do sieci, sprawcy ataku często mają przewagę, ponieważ większość mechanizmów obronnych ma charakter reaktywny a nie proaktywny. Odpowiednio rozproszone rozwiązanie SIEM będzie proaktywnie gromadzić i analizować logi, aby zidentyfikować zaczynający się właśnie atak i zastosować aktywną obronę.
   
Pełen obraz sytuacji
Nasza zarządzana usługa SIEM monitoruje, identyfikuje, klasyfikuje, weryfikuje i ostrzega o zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. Korzysta z wielu różnorodnych technologii, które aktywnie monitorują system.   
 
Kompatybilne, wszechstronne rozwiązanie SIEM  
Usługa ta, bazując na aktywnych kanałach danych od modułów zbierających dane, usług syslog i API, jest kompatybilna z wieloma technologiami, w tym: Palo Alto, Trend, Forcepoint, ServiceNow i Cisco. Automatycznie generuje zgłoszenia serwisowe IT w przypadku alertu zabezpieczeń oraz wykonuje działania związane z reakcją na dane zdarzenie. 
 
Nasze wsparcie SIEM obejmuje:   
 • reagowanie na poważne, krytyczne zdarzenia przez całą dobę  
 • wysoką dostępność portali internetowych, pulpitów i pamięci masowej  
 • identyfikowanie i klasyfikowanie incydentów 
 • natychmiastowe skalowanie w celu uwzględnienia usług IMAC (Install, Move, Add, Change dla urządzeń fizycznych) 
 • powiadamianie o krytycznych zdarzeniach poniżej 15 minut; o średnich zdarzeniach poniżej godziny - ograniczenie fałszywych alarmów poprzez analizę zachowań użytkowników 
 • okresowe weryfikowanie istniejących reguł SIEM i alertów zabezpieczeń
Skontaktuj się z nami

Firewall oraz architektura Secure Access Service Edge (SASE)

areo

Ograniczenie komunikacji z zewnątrz i optymalizacja ochrony

Zazwyczaj firma korzysta z kilku rozwiązań typu firewall od różnych dostawców. Stwarza to trudności w efektywnym zarządzaniu tymi zabezpieczeniami. Sytuacja komplikuje się dodatkowo, gdy organizacja jest rozproszona i funkcjonuje w różnych strefach czasowych.  
 
Wszystkie usługi bezpieczeństwa sieci połączone w jednej chmurze  
SASE jest wskazywana przez ekspertów jako kluczowa metoda zabezpieczenia organizacji, która działa głównie w oparciu o technologię chmury i nie ma już statycznych, wyraźnie zdefiniowanych granic sieci. Koncepcją SASE jest połączenie wszystkich usług bezpieczeństwa sieci w jednym rozwiązaniu architektury chmury, wspólnym dla wszystkich użytkowników, niezależnie od lokalizacji.  
 
Bezpieczeństwo 24/7/365  
Wysoce wykwalifikowany zespół doświadczonych specjalistów Ricoh jest dostępny przez całą dobę, przez cały rok. Nasi eksperci pracują nad tym, aby zapewnić większe bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko cyberataku. W ramach usługi regularnie raportujemy o próbach logowania, zmianach, aktualizacjach i stanie wszystkich urządzeń. 
 
Rozwiązanie obejmuje:   
 • sieć rozległą wykorzystującą definiowanie programowe (Software Defined Wide Area Network, SD-WAN) 
 • zabezpieczenia dla istniejących wdrożeń SD-WAN/MPLS z łatwą modernizacją do pełnej siatki SD-WAN w dowolnym miejscu na świecie 
 • wirtualną sieć prywatną z dostępem zdalnym dla wszystkich biur i użytkowników 
 • Zero Trust Network Access dla każdego użytkownika 
 • polityki jakości usług - ochronę DNS - Secure Web Gateway
Skontaktuj się z nami

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym (PAM)

areo

Bezpieczny dostęp do wszystkich informacji firmy

Dla podniesienia bezpieczeństwa danych konieczne jest korzystanie z narzędzi pozwalających na zapewnienie ustrukturyzowanego, monitorowanego i bezpiecznego dostępu do informacji. Rozwiązaniem jest zaawansowane oprogramowanie do zarządzania dostępem uprzywilejowanym. Niestety zarządzanie rozwiązaniami PAM i ich optymalizowanie bywa złożone, czasochłonne oraz wymaga specjalistycznych umiejętności.   
 
Kompleksowa usługa dla pełnej ochrony  
Możesz powierzyć nam zarządzanie oprogramowaniem PAM, będziemy chronić Twoją firmę przed nadużyciami i nieprawidłowym wykorzystaniem uprzywilejowanych danych uwierzytelniających.  
 
Dedykowany zespół specjalistów PAM 
Nie musisz inwestować w powiększanie zespołu IT. Do dyspozycji Twojej firmy oddajemy dedykowany zespół specjalistów PAM i analityków zagrożeń.
Skontaktuj się z nami

Zarządzane usługi zabezpieczania poczty elektronicznej

areo

Minimalizuj zagrożenie związane ze złośliwą korespondencją

Cyberprzestępcy wysyłają złośliwe wiadomości e-mail zawierające m.in. wirusy, złośliwe oprogramowanie, spam, ataki phishingowe. Liczą na proste błędy użytkowników, kliknięcie niebezpiecznego linku lub załącznika. Zarządzane usługi bezpieczeństwa poczty e-mail oferowane przez Ricoh mogą chronić Twoją firmę przed tymi zagrożeniami.    
 
Zarządzane, utrzymywane i monitorowane technologie poczty e-mail  
Stosujemy predyktywne podejście do wykrywania, analizowania i blokowania zagrożeń w poczcie elektronicznej zanim dotrą do skrzynek odbiorczych użytkowników. Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa IT stale analizują sytuację i dostosowują strategię działania do zmieniających się zagrożeń.
Skontaktuj się z nami

Zarządzane usługi antywirusowe

areo

Optymalizacja systemów antywirusowych na wszystkich urządzeniach firmy

System antywirusowy musi być aktywny na każdym urządzeniu końcowym w firmie. Z perspektywy cyberbezpieczeństwa niedopuszczalna jest sytuacja, gdy użytkownicy sami mogą decydować czy jest włączony. Dlatego konieczny jest centralnie zarządzany system antywirusowy. Tylko takie rozwiązanie zapewnia prawidłowe stosowanie wszystkich środków ostrożności i zabezpieczeń. Wymaga to jednak wysokiego poziomu przeszkolenia personelu IT i dostępu do odpowiednich narzędzi.    
 
Najlepsze rozwiązanie antywirusowe dla Twojej firmy  
W ramach naszej usługi realizujemy, takie zadania jak: aktualizowanie ochrony antywirusowej, wykonywanie skanów zgodnie z harmonogramem oraz natychmiastowe wykrywanie, analizowanie, neutralizowanie i raportowanie infekcji. Wszystkie te działania mają kluczowe znaczenie dla skutecznego zabezpieczenia Twoich serwerów, systemów, sieci i urządzeń z dostępem bezprzewodowym.
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z ekspertem Ricoh

Porozmawiaj ze specjalistą Ricoh i dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami

Ricoh Business Services

Poznaj szereg profesjonalnych usług i rozwiązań, które pomogą Twojej firmie przyspieszyć cyfrową transformację.

Poznaj wszystkie nasze rozwiązania biznesowe
seamless digital workspace experience

Digital Experience

Nasz wykwalifikowany zespół ekspertów projektuje, buduje, wdraża i obsługuje rozwiązania, które pomogą Twojej firmie osiągnąć maksymalny poziom zaangażowania klientów.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie procesami biznesowymi

Dzięki innowacyjnym narzędziom tworzymy środowisko pracy, w którym Twój Zespół może skupić się na kluczowych zadaniach.

Dowiedz się więcej

Cyberbezpieczeństwo

Pomożemy Ci stworzyć odporną infrastrukturę IT, zrozumieć lepiej jej słabe strony i odpowiednio nimi zarządzać. Dzieki temu Twoja firma będzie mogła rozwijać się w bezpieczny sposób.

Dowiedz się więcej

Chmura i infrastruktura

Korzystaj ze skalowalnych rozwiązań chmurowych. Zadbaj o większą elastyczność i efektywność działania. Zapewnij bezpieczny dostęp do kluczowych danych.

Dowiedz się więcej

Innowacyjne środowisko pracy

Opracujemy i wdrożymy innowacyjne środowisko pracy, w którym Twój Zespół będzie mógł osiągać najlepsze wyniki.

Dowiedz się więcej