Strona głównaPowrót do menu głównego
Przegląd

Leading Change at Work

Technologia zmienia sposób naszej pracy. W Ricoh dbamy o to, aby zmiana ta była zjawiskiem pozytywnym dla Twoich zespołów i Twojej firmy. Wspieramy Ciebie i Twoich pracowników na każdym etapie, aby zapewnić szybką transformację środowiska pracy w Twojej firmie.
Poznaj wszystkie nasze rozwiązania
seamless digital workspace experience
Cyfrowe środowisko pracy

Dostępność

Jesteśmy świadkami kształtowania się nowego modelu pracy. Na bazie naszych rozwiązań, oprogramowania i usług wspieramy Twoją firmę w tworzeniu innowacyjnego środowiska pracy, które pozwoli podnieść zaaangażoanie, komfort i efektywność w Twoim zespole.
Poznaj wszystkie nasze rozwiązania
Zarządzanie procesami biznesowymi

Zorientowani na sukces

Uwolnij swoich pracowników od wykonywania ręcznych,  czasochłonnych i nieefektywnych zadań. Pomożemy Ci zoptymalizować procesy, aby Twoi pracownicy mogli działać skuteczniej. Zapewnimy nowoczesną technologię, specjalistyczną wiedzę i pełne wsparcie dla uproszczenia i usprawnienia procesów w Twojej organizacji.
Poznaj wszystkie nasze rozwiązania
Infrastruktura i chmura

Chmura obliczeniowa

Pełne wykorzystanie możliwości i wartości, jakie daje chmura wymaga odpowiedniego planu działania i zespołu, który go zrealizuje. Oferujemy rozwiązania w chmurze i specjalistyczną wiedzę, dzięki którym działania Twojej firmy staną się bardziej efektywne, oszczędne i bezpieczne.
Poznaj wszystkie nasze rozwiązania
Cyberbezpieczeństwo

Koniec z ryzykownym działaniem

Pomożemy Ci zaplanować skuteczną ochronę przed cyberzagrożeniami. Przeanalizujemy wrażliwe punkty, sprawdzimy procedury i świadomość pracowników. Wspólnie wdrożymy najlepsze zabezpieczenia, które będą stały na staży bezpieczeństwa Twojej firmy.
Poznaj wszystkie nasze rozwiązania
Digital Experience

Nowy poziom doświadczenia

Doskonałe doświadczenie klienta zaczyna się od doskonałego doświadczenia pracowników. Nasz wysoko wykwalifikowany zespół analityków danych i programistów projektuje, buduje, wdraża i serwisuje rozwiązania, których potrzebujesz.
Poznaj wszystkie nasze rozwiązania
Biurowe urządzenia drukujące i software

Najlepsza jakość w swojej klasie

Ricoh jest producentem wysokiej jakości urządzeń drukujących (drukarek, wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz powielaczy). Oferujemy urządzenia o różnorodnych parametrach. Z łatwością dobierzesz sprzęt dostosowany do potrzeb Twojego zespołu.
Poznaj nasze produkty i oprogramowanie
Przegląd

Innowacyjna platforma do zamawiania wsparcia technicznego

Pełne wsparcie serwisowe dla produktów i usług w jednym miejscu. Oferujemy wsparcie, doradztwo i rozwiązania dla utrzymania sprawności działania Twojej firmy.
Uzyskaj wsparcie
AV technology and management
Przegląd

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Przeczytaj najnowsze wiadomości, analizy i komentarze dotyczące najważniejszych trendów oraz wydarzeń.
Bądź na bieżąco z informacjami
News and events from Ricoh
Firma

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy

Podczas realizacji usług kluczowa jest dla nas bliska współpraca z klientem. Dzięki temu podejściu, nasze rozwiązania są bardzo dobrze dostosowane do konkretnych potrzeb danej organizacji i efektywnie wspierają ją w realizacji kluczowych celów biznesowych.
Dowiedz się więcej o Ricoh
Przegląd

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania dotyczące cen naszych rozwiązań lub produktów, potrzebujesz pomocy w związku z obsługą konta lub korzystasz już z naszych produktów i masz pytanie z zakresu pomocy technicznej, nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami
customer and employee engagement
Przegląd

Pomagamy Ci zyskać przewagę konkurencyjną

Sprawdź i przeczytaj nasze najnowsze informacje o tym, co aktualnie liczy się najbardziej w rozwiązaniach biznesowych.
Poznaj najnowsze informacje
Ricoh Insights - Overview

Informacje o produktach dotyczące ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa

Wszystkie nasze produkty są zgodne z międzynarodowymi i krajowymi normami dotyczącymi ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.  

Oprócz wymagań określonych przepisami prawa, w tej części zamieszczono inne, dodatkowe informacje o ochronie środowiska umożliwiające jak najlepsze wykorzystanie produktów Ricoh, a także zrozumienie naszych zobowiązań środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego.

Deklaracje zgodności (DoC)

Deklaracja zgodności UE (DoC) to obowiązkowy dokument podpisywany przez każdego producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela) potwierdzający, że jego produkty są zgodne z wymogami Unii Europejskiej. Podpisując tę deklarację, producent bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zgodność produktu z obowiązującymi przepisami prawa UE.

Dowiedz się więcej

Karty charakterystyki (SDS)

Karty charakterystyki zawierają szczegółowe informacje na temat materiałów eksploatacyjnych do produktów i obejmują aspekty związane z ich bezpiecznym użytkowaniem oraz utylizacją.
Aby wyszukać materiały eksploatacyjne powiązane z zakupionym produktem, należy skorzystać z Bazy danych SDS.

Deklaracje IT ECO

W swojej „Deklaracji środowiskowej” obejmującej m.in. przepisy dotyczące substancji chemicznych, kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa, materiałów, opakowań i bezpieczeństwa energetycznego, firma Ricoh publicznie ujawnia informacje środowiskowe dotyczące swoich produktów.
Nasze deklaracje IT ECO są dostępne tutaj.

Produkty z certyfikatem Blue Angel

Blue Angel, pierwsza na świecie etykieta środowiskowa, określa najwyższe normy dla szerokiej gamy produktów i usług pod względem przyjazności dla środowiska. Etykieta Blue Angel ustanawia surowe normy dotyczące ekologicznego projektowania produktów i jest powszechnie uznawana za wiarygodny wyznacznik bardziej zrównoważonej konsumpcji.
Dowiedz się więcej o certyfikatach i kartach informacyjnych produktów z certyfikatem Blue Angel tutaj.

Substancje niebezpieczne w produktach Ricoh

W dokumencie „Standardy dotyczące zakupów ekologicznych” Grupy Ricoh określono substancje zabronione w dostarczanych do klientów produktach i opakowaniach produktów Ricoh, poza wyjątkami dozwolonymi przez odpowiednie władze. Firma Ricoh wymaga od wszystkich dostawców, aby ich części i materiały dostarczane do Ricoh nie zawierały substancji zabronionych.

Ta specyfikacja środowiskowa jest integralną częścią wytycznych projektowych firmy Ricoh oraz procesów rozwoju produktów.  Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zarządza rozporządzeniem REACH 1907/2006, w tym listą kandydacką substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) oraz załącznikiem XVII zawierającym wykaz substancji podlegających ograniczeniom. Artykuł 33 rozporządzenia REACH nakłada na dostawcę wyrobów zawierających substancję kandydacką z listy SVHC w stężeniu powyżej 0,1% wagowo obowiązek dostarczenia odbiorcy odpowiednich informacji posiadanych przez dostawcę, umożliwiających bezpieczne użytkowanie wyrobu, w tym co najmniej nazwę tej substancji.

Niektóre produkty Ricoh mogą zawierać wyroby, w których zastosowano substancje SVHC. Wszystkie te produkty są bezpieczne w użytkowaniu, jeżeli są używane zgodnie z przeznaczeniem i stosownymi instrukcjami użytkowania. Wszystkie produkty Ricoh zawierające substancje SVHC w ilości powyżej 0,1% wagowo, wskazane przez ECHA i znajdujące się na liście kandydackiej w momencie publikacji niniejszej deklaracji, zostały wprowadzone do bazy danych SCIP 5 stycznia 2021. Szczegółowe informacje na temat substancji SVHC zawartych w poszczególnych produktach są dostępne w ww. bazie danych. Produkty oznaczone etykietą Blue Angel z reguły nie zawierają substancji SVHC w obudowach, elementach obudów, tonerach ani tuszach. Dopuszcza się odstępstwa od tej zasady zgodnie z kryteriami certyfikatu Blue Angel.

Żadne materiały eksploatacyjne firmy Ricoh do biurowych urządzeń drukujących nie zawierają substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w ilości powyżej 0,1% wagowo, wskazanych przez ECHA i znajdujących się na liście kandydackiej w momencie publikacji niniejszej deklaracji. Informacje na temat profesjonalnych tuszy są dostępne w portalu z kartami charakterystyki.
Zachęcamy do zapoznania się z naszym dołączonym oświadczeniem na temat rozporządzenia REACH.

Zrównoważony rozwój i miejsce pracy

Zwracamy szczególną uwagę na technologie, które pomagają naszym klientom obniżać koszty, jednocześnie przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju w przyszłości. Mając odpowiedniego partnera oraz dysponując odpowiednimi procesami i technologią, możesz kontrolować oddziaływanie swojej firmy na środowisko, jednocześnie udostępniając pracownikom narzędzia niezbędne do efektywnej pracy.  Niezależnie od tego, czy chcesz zmniejszyć wydatki na energię, czy po prostu zwiększyć wydajność pracy, urządzenia firmy Ricoh pomogą Ci sprostać wyzwaniom biznesowym w zrównoważony sposób — bez konieczności poświęcania produktywności. 
Pełna lista dostępnych funkcji produktów pozwalających na oszczędzanie energii i zasobów oraz obniżenie emisji CO2, a także odpowiednie etykiety środowiskowe dla poszczególnych modeli są dostępne tutaj.Nasze zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Podejmujemy działania na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Czytaj więcej