Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Program optymalizacji zgodny ze zrównoważonym rozwojem

Opis

Program Zrównowazonej Optymalizacji Środowiska Druku firmy Ricoh umożliwia natychmiastową i wymierną redukcję emisji CO2, pomagając w optymalizacji produkcji dokumentów oraz w zmniejszeniu łącznego kosztu posiadania. Program Zrównowazonej Optymalizacji Środowiska Druku realizujemy w ramach pięcioetapowego procesu konsultacji, który obejmuje pięć praktycznych kroków do osiągnięcia zerowego poziomu emisji dwutlenku węgla:

 1. Analiza
  Zbieramy i analizujemy wszelkie dostępne informacje o infrastrukturze sprzętowej. Pozwala to ustalić aktualny poziom emisji dwutlenku węgla. Uwzględniamy zużycie papieru i energii w celu dobrania odpowiedniego podejścia do środowiska i przyszłych potrzeb firmy.
 2. Projekt
  W kolejnym etapie formułujemy plan, w którym wskazujemy najważniejsze obszary wymagające udoskonalenia. Uwzględniamy w nim wcześniejsze plany oraz założenia związane z podniesieniem efektywności procesów, optymalizacją kosztów i zwiększeniem wydajności. Opracowujemy ergonomiczne rozmieszczenie urządzeń drukujących oraz narzędzia pozwalające na monitorowanie rezultatów przeprowadzonych zmian. 
 3. Wdrożenie
  Kolejny etap polega na wdrożeniu uzgodnionego projektu i obejmuje instalację oraz konfigurację urządzeń. Pracownicy mogą wziąć udział w szkoleniach podnoszących świadomość ekologiczną, poznać zasady energooszczędnego korzystania z urządzeń drukujących oraz poznać korzyści płynące z wprowadzanych zmian.
 4. Nadzór
  Na tym etapie zaczynamy monitorowanie wyników, sprawdzamy, czy osiągamy zamierzone efekty. W razie potrzeby modyfikujemy wdrożony plan. 
 5. Neutralizacja
  Nasze rozwiązanie ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu jaki na środowisko może wywierać infrastruktura druku. Dodatkowo, stosując metodę obliczeniową akredytowaną przez SGS, określamy wpływ na środowisko i oferujemy kredyty węglowe umożliwiające osiągnięcie zerowego poziomu emisji CO₂.
Small Business Carbon Balanced Printing

Usługa Carbon Balanced obejmująca urządzenia Ricoh i dostępna przed podpisaniem umowy to prosty sposób na obniżenie emisji dwutlenku węgla przez infrastrukturę druku w małych organizacjach.  Znając przybliżoną liczbę wydruków w całym okresie eksploatacji danego modelu, jesteśmy w stanie obliczyć ślad węglowy związany z przewidywanym zużyciem energii i papieru oraz konserwacją urządzenia przez cały okres obowiązywania umowy. W analizie emisji dwutlenku węgla uwzględniamy również ślad węglowy z etapu poprzedzającego użytkowanie produktu (wydobycie surowców, produkcja i dystrybucja). Obliczona wartość emisji dwutlenku węgla jest następnie kompensowana przez odpisanie równoważnych kredytów węglowych otrzymywanych w ramach Złotych Standardów Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu (UNFCCC) na koncie Ricoh danego klienta. W wyniku tych działań powstaje całkowicie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla flota urządzeń drukujących. Za pośrednictwem tej inicjatywy możesz znacząco przyczynić się do obniżenia emisji CO2 oraz rozpowszechniania zrównoważonych technologii w krajach rozwijających się.  Jako klient otrzymasz również certyfikat Carbon Balanced Printing, którego możesz używać w celach zachowania zgodności z przepisami oraz marketingowych.

Funkcje i zalety

Program Zrównoważonej Optymalizacji Środowiska Druku to praktyczna, ustrukturyzowana i dająca mierzalne efekty usługa. Dzięki niej firmy mogą w znacznym stopniu zneutralizować poziom emisji dwutlenku węgla generowanej podczas drukowania dokumentów. 

Zrównoważony rozwój jako czynnik rozwoju biznesowego 
Zgodność z ideą zrównoważonego rozwoju to ważny aspekt budowania strategii coraz większej liczby firm. Przedsiębiorstwa chcą być odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym jednocześnie doceniają również ekonomiczne i biznesowe korzyści takich działań. Rosnące koszty energii i ich wpływ na zyski to tylko jeden z powodów. Solidna strategia zrównoważonego rozwoju ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania konkurencyjności, ponieważ klienci i partnerzy chcą współpracować z firmami działającymi odpowiedzialnie.

Optymalizacja procesów i większa kontrola finansowa 
Realizacja Programu Zrównoważonej Optymalizacji Środowiska Druku zwiększa efektywność i zmniejsza koszty w skali całej firmy. Wiąże się to z wdrożeniem energooszczędnego sprzętu i oprogramowania umożliwiającego wydajne zarządzanie drukiem i obiegiem dokumentów. 

Sprawdzone i zweryfikowane podejście 
Założenia Programu Zrównoważonej Optymalizacji Środowiska Druku zostały określone w oparciu o nasze międzynarodowe doświadczenie. W ramach certyfikowanego przez SGS programu Sustainability Optimisation Programme przeprowadziliśmy ponad 10 000 ekologicznych audytów dla zarówno małych firm, jak i międzynarodowych korporacji w całej Europie. Pomogliśmy klientom w uzyskaniu bardzo dobrych wyników, zmniejszając poziom emisji dwutlenku węgla o średnio 34%, a łączne koszty posiadania — średnio o 31%.

Case studies

Przykład 1: Ekologiczne drukowanie zgodne z praktyką „Green IT” w firmie z branży telefonii komórkowej

Wyzwanie —globalna firma z branży telefonii komórkowej postanowiła wdrożyć inicjatywę „Mniej papieru w biurze”.  Jej cele to:

 • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko;
 • redukcja całkowitych kosztów posiadania;
 • usprawnienie świadczenia usług;
 • zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa dokumentów;
 • wdrożenie zarządzanie środowiskiem druku w skali globalnej.

Rozwiązanie – Konsultanci Ricoh zaprojektowali środowisko druku, które spełnia nie tylko przyjęte założenia ekologiczne ale również pozwala na bezpieczny dostęp do dokumentów i urządzeń drukujących dla osób pracujących poza biurem. Usługa Ricoh obejmuje:

 • szczegółowy audyt i opracowanie rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta;
 • zarządzanie projektem w skali globalnej oraz lokalnej;
 • optymalizację infrastruktury druku;
 • wsparcie techniczne;
 • raportowanie w skali globalnej jak i lokalnej.

Wyniki — efekty wdrożenia:

 • większa dostępność urządzeń dla pracowników (z średnio 20:1 do 60:1);
 • zmniejszenie zużycia papieru - w niektórych regionach nawet o 75%;
 • redukcja średnich rocznych kosztów drukowania o 50% na pracownika;
 • trwałe zmniejszenie poziomu emisji CO₂ o niemal 3 miliony kg rocznie.

Przykład 2: Dzięki usłudze Zielone Biuro globalna firma przemysłowa obniżyła poziom emisji CO₂

Wyzwanie — firmowa infrastruktura druku i reprografii rozrastała się organicznie. Flota niejednorodnych urządzeń była jednak kosztowna w utrzymaniu i trudno było kontrolować jej wykorzystanie. Ilość wydruków rosła, a ponieważ firma korzystała z nieefektywnego sprzętu, poziomy emisji dwutlenku węgla były nadmiernie wysokie.


Rozwiązanie firmy Ricoh — specjaliści Ricoh przeanalizowali dotychczasową infrastrukturę, dokonali audytu ilości wydruków i określili wskaźniki środowiskowe. Na podstawie wniosków z analizy zapewniliśmy:

 • ekologiczny audyt środowiska druku;
 • plan wdrożenia energooszczędnych urządzeń wielofunkcyjnych;
 • wdrożenie systemu zarządzania środowiska druku.

Wyniki — Ricoh zamieniło nieefektywne drukarki na zaawansowane i energooszczędne urządzenia wielofunkcyjne.  Pozwoliło to na zmniejszenie poziomu emisji CO₂ i redukcję kosztów:

 • wydatki na druk i reprografię spadły o 18%;
 • zużycie papieru zmniejszyło się o 15%;
 • uzyskano znaczną i trwałą redukcję emisji dwutlenku węgla.