Ricoh stawia na redukcję emisji gazów cieplarnianych w 3 Zakresie
09.11.2023

Ricoh stawia na redukcję emisji gazów cieplarnianych w 3 Zakresie

Warszawa, 09 listopada 2023 r. – Firma Ricoh sformułowała scenariusz redukcji emisji gazów cieplarnianych w Zakresie 3, stanowiący podstawę do zwiększenia wysiłków na rzecz zmniejszenia śladu węglowego w organizacji. Plan zakłada osiągnięcie celów klimatycznych poprzez działania prośrodowiskowe w takich kategoriach jak wytworzone towary i usługi, transport i dystrybucja oraz wykorzystanie produktów przez użytkowników końcowych. 

W 2017 roku Ricoh zobowiązała się do niemal całkowitego wyeliminowania emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw i przejścia na energię odnawialną do 2050 roku. W 2020 roku Science Based Targets Initiative (SBTi) wydała pozytywną ocenę tego projektu, podkreślając zgodność z globalnym celem utrzymania wzrostu temperatury maksymalnie o 1,5°C rocznie. Ricoh czyni stałe postępy, zmniejszając emisję w Zakresie 1 i 2 o 63% w porównaniu z 2015 rokiem. Wskaźnik redukcji w Zakresie 3 na 2030 rok został ustalony na poziomie 40%.

Ricoh stawia na redukcję emisji gazów cieplarnianych w 3 Zakresie

Poniżej wyszczególnione zostały kluczowe działania podjęte przez Ricoh w trzech kategoriach: 

Kategoria 1: Wytworzone produkty i usługi
Ricoh pracuje nad wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu oraz zmniejszeniem rozmiaru i wagi oferowanych produktów. Najnowszej generacji inteligentne urządzenia wielofunkcyjne A3 osiągnęły wiodący w branży wskaźnik 50% wykorzystania plastikowych elementów obudowy z odzysku. 

Kategoria 4: Transport i dystrybucja
Ricoh przeniesie większość swoich obliczeń z konwencjonalnej metody kosztowej na metodę tonokilometrową, opartą na wadze ładunku, pokonanej odległości i środku transportu. Umożliwi to dokładniejsze określenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie. 

Kategoria 11: Wykorzystanie produktów przez użytkowników końcowych
Najnowszej generacji inteligentne urządzenia wielofunkcyjne A3 osiągnęły najniższe na rynku wskaźniki zużycia energii TEC (0,20-0,67 kWh/tydzień) dzięki opatentowanej przez Ricoh technologii Quick Start-Up (QSU).

- Cieszę się, że mogę przedstawić scenariusz redukcji emisji gazów cieplarnianych w Zakresie 3. To kamień milowy na naszej drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dzięki naszemu zaangażowaniu możemy zagwarantować, że będziemy realizować cele zapisane w tej strategii. Jednym z nich jest wsparcie naszych klientów w redukcji ich własnego śladu węglowego - powiedział Mikako Suzuki, Corporate Officer of Ricoh in charge of ESG and Risk Management.

Więcej informacji o zaangażowaniu Ricoh w ochronę środowiska znajduje się tutaj: https://www.ricoh.pl/wsparcie/informacje-o-naszych-produktach-dotyczace-bezpieczenstwa-zdrowia-i-ochrony-srodowiska/

| O RICOH |

 Ricoh to globalna firma z branży technologicznej. Jej rozwiązania pozwalają tworzyć nowoczesne środowisko pracy. Od ponad 80 lat Ricoh kreuje innowacje i jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie zarządzania dokumentami, usług IT, multimediów, drukowania komercyjnego i produkcyjnego, aparatów cyfrowych i systemów produkcyjnych.

Grupa Ricoh z siedzibą w Tokio działa w około 200 krajach i regionach. W roku finansowym zakończonym w marcu 2021 r. Grupa Ricoh osiągnęła wynik sprzedaży na całym świecie w wysokości 1,682 mld jenów (ok. 15.1 mld USD).

Więcej informacji na stronie www.ricoh.pl

Kontakt dla mediów
Katarzyna Dawidowska
Ricoh Polska Sp. z o.o.
e-mail:kdawidowska@ricoh.pl
www.ricoh.pl
www.facebook.com/ricohpolska