Ricoh na "Liście A" CDP jako lider działań na rzecz klimatu
14.12.2022

Ricoh na "Liście A" CDP jako lider działań na rzecz klimatu

Wyróżnienie zostało przyznane firmie trzeci rok z rzędu

Globalna polityka i zarządzanie w zakresie zrównoważonego rozwoju korporacyjnego Ricoh zostało po raz kolejny wyróżnione poprzez umieszczenie naszej firmy na prestiżowej "Liście A" dotyczącej zmian klimatycznych w 2022 r. Zestawienie sporządzane jest przez CDP* - organizację non-profit, która prowadzi wiodący na świecie system zbierania i ujawniania informacji na temat wpływu przedsiębiorstw na środowisko.

Lista A CDP obejmuje firmy uznane za globalnych liderów, którzy wykazują się skutecznością w swoich działaniach, strategiach i wynikach w zakresie reagowania na zmiany klimatu. CDP oceniło w tym roku ponad 10 000 firm na całym świecie. Na "Liście A" dotyczącej zmian klimatycznych 2022 znalazło się 283 firm, z których 74 to firmy japońskie. Jest to trzeci rok z rzędu Ricoh na Liście A od 2020 roku.

Ricoh features in the CDP “A List” for climate action leadership

Zmiany klimatyczne są jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed społeczeństwem na całym świecie. Dla Ricoh "bezemisyjne społeczeństwo" jest jedną z siedmiu priorytetowych kwestii. Firma dąży do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych ze swojej działalności gospodarczej. Stale rozwija energooszczędne rozwiązania i korzysta w coraz większym stopniu z energii odnawialnej, a także aktywnie zachęca swoich partnerów biznesowych do podobnych działań. 

Aby te dążenia urzeczywistnić, Ricoh zadeklarowało, że do 2030r. zmniejszy emisję gazów cieplarnianych w spółkach grupy o 63% w porównaniu z 2015r., a do 2030 r. zmniejszy emisję gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw o 40% w porównaniu z 2015r. 

Te cele środowiskowe zostały certyfikowane jako "cele 1,5°C" przez Inicjatywę SBT (SBTi). 

Oprócz promowania inicjatyw ograniczających ślad węglowy w ramach Grupy, Ricoh organizuje również sesje informacyjne dla swoich dostawców, aby upewnić się, że spełniają oni cele redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodne z kryteriami SBTi 2°C. 

Zarząd Ricoh wyznaczył również ambitny cel zwiększenia wskaźnika energii odnawialnej wykorzystywanej w naszej działalności biznesowej do 50%  przed 2030r. oraz do uzyskania pełnej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050r. Ponadto firma wprowadziła kompleksowy system oceny odnawialnej energii elektrycznej w 2021r. Aby zapewnić swoim interesariuszom głębsze zrozumienie strategii i inicjatyw klimatycznych od 2021r. Ricoh wydaje coroczny raport TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). 

Więcej o naszym zaangażowaniu w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa bezemisyjnego na https://www.ricoh.pl/o-nas/zrownowazony-rozwoj 

* CDP jest organizacją non profit. Prowadzi światowy system zbierania i ujawniania danych o wpływie na środowisko przez inwestorów, przedsiębiorstwa oraz miasta i regiony. Od 2002 roku dzięki CDP ponad 9000 firm ujawniło swój wpływ na środowisko. Firmy mogą ujawniać dane w trzech obszarach: wpływ na klimat, bezpieczeństwa wodnego oraz lasów. 

CDP uznawana jest za jedną z najbardziej wiarygodnych organizacji rankingowych zajmującą się tym tematem.

Raporty CDP oceniają przejrzystość ujawnianych danych o wpływie na klimat oraz wysiłki prowadzone w celu złagodzenia i zmniejszenia tych negatywnych skutków. System punktacji, który obowiązuje od 2016 roku oparty jest na działaniach podjętych przez firmę w celu ograniczenia negatywnego wpływu na zmianę klimatu i został oparty na punkcji literowej od A do F. Gdzie ocena A, oznacza najwyższy możliwy do uzyskania wynik, a ocena F oznacza brak ujawnionych informacji.

Ankieta CDP jest w pełni zgodna z rekomendacjami TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclocures), które zostały opracowane przez FSB i są najszerzej akceptowanymi i popieranymi przez instytucje finansowe wytycznymi w zakresie raportowania zagadnień związanych ze zmianą klimatu.

Więcej informacji dostępnych na stronie https://www.cdp.net/en

Powiązane linki

The Climate A List and full company scores

Information Disclosure Based on TCFD Framework

Ricoh’s Approach to Seven Material Issues and ESG Targets

Ricoh's Commitment to Society and ESG Index Inclusion and Recognition

|O Ricoh|

Ricoh to globalna firma z branży technologicznej. Jej rozwiązania pozwalają tworzyć nowoczesne środowisko pracy. Od ponad 80 lat Ricoh kreuje innowacje i jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie zarządzania dokumentami, usług IT, multimediów, drukowania komercyjnego i produkcyjnego, aparatów cyfrowych i systemów produkcyjnych.

Grupa Ricoh z siedzibą w Tokio działa w około 200 krajach i regionach. W roku finansowym zakończonym w marcu 2021 r. Grupa Ricoh osiągnęła wynik sprzedaży na całym świecie w wysokości 1,682 mld jenów (ok. 15.1 mld USD). 

Więcej informacji na stronie https://www.ricoh.pl

Kontakt dla mediów
Katarzyna Dawidowska

Ricoh Polska Sp. z o.o.
e-mail: kdawidowska@ricoh.pl

www.ricoh.pl  www.facebook.com/ricohpolska