IT Services

Ricoh provides IT services that meet the needs of small, medium and enterprised-sized organisations. Our IT services offer the expertise and flexibility to ensure your IT resources deliver a lasting strategic advantage, enabling you to focus on your core business activities.

Read more about IT Services

 

Digital Maturity

Digital Maturity - Thumbnail imageZ badania zatytułowanego „Digital maturity: The next big step” [Dojrzałość cyfrowa: Kolejny duży krok], przeprowadzonego przez Coleman Parkes Research i sponsorowanego przez Ricoh wynika, że 71% liderów branżowych uważa, że ich przedsiębiorstwo osiągnie stan dojrzałości cyfrowej w przeciągu najbliższych 5 lat. Z badania wynika również, że 77% liderów branżowych uważa, że osiągnięcie dojrzałości cyfrowej stanowi priorytet dla ich przedsiębiorstwa. 

Digital Maturity