Przestarzała technologia w pracy jest źródłem frustracji
17.01.2024

Przestarzała technologia w pracy jest źródłem frustracji

Warszawa, 17 stycznia 2024 r. – Badania przeprowadzone na zlecenie Ricoh wykazały, że istnieje znaczna rozbieżność między oczekiwaniami pracowników w zakresie technologii w miejscu pracy a tym, co jest obecnie zapewniane przez pracodawców.

European employees dissatisfied by outdated technology in the workplace

Aż 42% badanych uważa, iż ich pracodawca pozostaje w tyle, jeśli chodzi o wdrażanie technologii, które przyniosłyby im realne korzyści w pracy. Co trzeci ankietowany twierdzi, że sprzęt i systemy z których korzysta podczas pracy zdalnej ogranicza ich produktywność, a ponad połowa (59%) jest przytłoczona dużą liczbą zadań o charakterze administracyjnym. Co więcej, tylko 64% europejskich pracowników uważa, że ich pracodawcy zapewniają technologie niezbędne do wykonywania swoich obowiązków na satysfakcjonującym poziomie. Z kolei aż 69% badanych jest przekonanych, że może wnieść większą wartość do swojej firmy, gdyby mieli możliwość korzystania z odpowiednich narzędzi technologicznych.

Firmy powinny dążyć do automatyzacji procesów i wprowadzać narzędzia kształtujące pozytywne doświadczenie pracownika. To przełoży się na poprawę współpracy i usprawnienie procesów. Wdrożenie najnowszych technologii, takich jak systemy do rezerwacji i zarządzania powierzchnią biurową, zawansowane rozwiązania AV i platformy do elektronicznego obiegu dokumentów, odciąży pracowników od żmudnych, powtarzalnych zadań i pozwoli skupić się na tych wnoszących wartość dodaną do organizacji.

Bez zajęcia się tym tematem w 2024 roku, pracodawcy ryzykują utratę wartościowych pracowników, którzy mogą szukać innego zatrudnienia w miejscach, gdzie ich potrzeby będą lepiej zaspokajane. 28% pracowników wymieniło warunki pracy i własne doświadczenia jako powód, dla którego szukaliby innej pracy, podczas gdy nieco mniej niż jedna czwarta (24%) wskazała jakość oprogramowania i urządzeń jako główny czynnik przyczyniający się do poszukiwania innego zatrudnienia.

- Patrząc w przyszłość, konieczne jest, aby firmy dostosowały swoją ofertę technologiczną do potrzeb pracowników, szczególnie w zakresie automatyzacji procesów, co może pomóc pracownikom być bardziej produktywnymi i skupić się na zadaniach, w których mogą wnieść większą wartość dla organizacji. Jak wykazały nasze badania, każda firma, która pomija doświadczenia pracowników związane z technologią w miejscu pracy, ryzykuje utratę cennych członków zespołu, którzy po prostu będą szukać innego miejsca pracy spełniającego ich potrzeby – powiedziała Nicola Downing, CEO Ricoh Europe.

O badaniu 

Badanie zostało przeprowadzone przez instytut badawczy Opinium na próbie 6000 pracowników z różnych krajów Europy. Wyniki ujawniły rozbieżność między oczekiwaniami w zakresie wykorzystania technologii w miejscu pracy a zasobami oferowanymi przez pracodawców.

|O Ricoh|

Ricoh to globalna firma z branży technologicznej. Jej rozwiązania pozwalają tworzyć nowoczesne środowisko pracy. Od ponad 80 lat Ricoh kreuje innowacje i jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie zarządzania dokumentami, usług IT, multimediów, drukowania komercyjnego i produkcyjnego, aparatów cyfrowych i systemów produkcyjnych.

Grupa Ricoh z siedzibą w Tokio działa w około 200 krajach i regionach. W roku finansowym zakończonym w marcu 2021 r. Grupa Ricoh osiągnęła wynik sprzedaży na całym świecie w wysokości 1,682 mld jenów (ok. 15.1 mld USD). 

Więcej informacji na stronie https://www.ricoh.pl

Kontakt dla mediów
Katarzyna Dawidowska

Ricoh Polska Sp. z o.o.
e-mail: kdawidowska@ricoh.pl

www.ricoh.pl  www.facebook.com/ricohpolska