Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Decydenci w firmach nie doceniają związku między cyfrową transformacją a realizacją strategii zrównoważonego rozwoju

Związek między inwestycją w cyfrową transformację a realizacją celów ESG dostrzega zaledwie 34% badanych.

Warszawa, 26 października 2021 r. – Badania Ricoh pokazują wysoki poziom świadomości w zakresie oczekiwań i wymagań z obszaru zrównoważonego rozwoju, jakie stawiają przed korporacjami klienci, partnerzy biznesowi oraz sami pracownicy. 67% osób decyzyjnych w europejskich firmach wierzy również, że firmy mają obowiązek proaktywnego działania na rzecz ustalania i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, przeciwdziałania zmianom klimatycznym czy problemom społecznym. Mimo to inwestycje w rozwiązania, które wspierają realizację tych celów są odkładane na rzecz innych, pilniejszych potrzeb biznesowych. Taką odpowiedź wskazało 56% uczestników badania zrealizowanego na zlecenie Ricoh. Zaledwie 24% respondentów przyznało, że ich firma podczas pandemii zwiększyła swój budżet w tym obszarze. Firmy inwestują nadal w narzędzia wspierające cyfrową transformację – 67% badanych utrzymuje lub podnosi wydatki w tym obszarze. Nie zauważają jednak związku, jaki istnieje między tymi inwestycjami a realizacją celów ESG (Environmental, Social, Corporate governance). 

Cyfrowa transformacja a Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cyfrowa transformacja może pomóc firmie działać w sposób bardziej zrównoważony i odpowiedzialny społecznie.  Dzięki nowoczesnym technologiom można lepiej gospodarować zasobami, zbierać precyzyjne dane, analizować skuteczność i efekty podjętych działań. Jednakże ten związek dostrzega zaledwie 34% badanych. Większość (71%) nie wierzy, że cyfrowa transformacja będzie pomocna w osiągnieciu długofalowych celów zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy badania uznali modernizację infrastruktury IT jako najmniej użyteczny sposób na zmniejszenie negatywnego wpływu, jaki firma ma na środowisko naturalne. 

Tymczasem inwestycja w technologię chmurową, którą wskazało 45% badanych, narzędzia wspierające hybrydowy model pracy (45%) czy big data (42%) przyczynia się m.in. do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i pozwala na gromadzenie danych ważnych z perspektywy raportowania realizacji celów ESG.  

“Z jednej strony firmy doskonale wiedzą, że muszą zintensyfikować swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz usprawnić ich raportowanie, ale borykają się z wygospodarowaniem odpowiednich środków na realizację tych zadań. Wiele przepisów określających obowiązki biznesu w tym zakresie nadal się kształtuje, to utrudnia podjęcie decyzji na co jako na pierwsze przeznaczyć środki. Wydaje się, że wato postawić na rozwiązania wspierające cyfrową transformację. Dzięki nim firma zwiększa efektywność operacyjną, lepiej gospodaruje swoimi zasobami oraz może zbierać dane, które mogą okazać się kluczowe przy nowych procedurach związanych z raportowaniem” – powiedział David Mills, CEO, Ricoh Europe. 

Zrównoważony rozwój – oczekiwania pracowników
Zaangażowanie organizacji w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju ma duże znaczenie dla pracowników. Pokazały to wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Ricoh w 2019 roku. Według nich aż 65% pracowników oczekuje, że pracodawcy odegrają istotną rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych, takich jak zmiany klimatyczne czy nierówności społeczne. 28% badanych zgodziłoby się na obniżenie wynagrodzenia o 10% jeśli pracowałoby dla przedsiębiorstwa, które angażuje się w pomoc w przeciwdziałaniu tym kwestiom. 

O badaniu
Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Ricoh przez Opinion Matters na puli badawczej 1 500 osób decyzyjnych w europejskich firmach.

|O Ricoh|

Ricoh to globalna firma z branży technologicznej. Jej rozwiązania pozwalają tworzyć nowoczesne środowisko pracy. Od ponad 80 lat Ricoh kreuje innowacje i jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie zarządzania dokumentami, usług IT, multimediów, drukowania komercyjnego i produkcyjnego, aparatów cyfrowych i systemów produkcyjnych.

Grupa Ricoh z siedzibą w Tokio działa w około 200 krajach i regionach. W roku finansowym zakończonym w marcu 2019 r. Grupa Ricoh osiągnęła wynik sprzedaży na całym świecie w wysokości 2,013 mld jenów (ok. 18,1 mld USD).  

Więcej informacji na stronie www.ricoh.pl

Kontakt dla mediów
Katarzyna Dawidowska

Ricoh Polska Sp. z o.o.
e-mail: kdawidowska@ricoh.pl
www.ricoh.pl
www.facebook.com/ricohpolska