Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Workforce United


4 pokolenia w pracy – łączy je znacznie więcej niż przypuszczaliśmy

Czy podejście do pracy i wartości, którymi kieruje się pracodawca będą różniły się w zależności od pokolenia do którego zalicza się pracownik? W jaki sposób firma powinna być przygotowana na realizację potrzeb różnych grup wiekowych? Tymi kwestiami zajmujemy się w naszym najnowszym projekcie badawczym zrealizowanym przez Coleman Parkes.
 
 
Badanie przeprowadzono w 2019 r. na grupie 4580 respondentów z Austrii, Belgii, Luksemburga, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, RPA, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Irlandii.
 
W puli badawczej znaleźli się przedstawiciele pokoleń:
  • Baby Boomers: 1946–1964
  • Pokolenie X: 1965–1980
  • Pokolenie Y: 1981–1995
  • Pokolenie Z: 1996–dziś
 
Analiza wyników pokazuje, że pracowników reprezentujących różne pokolenia łączy znacznie więcej niż dotąd przypuszczaliśmy. W szczególności dotyczy do sfery wartości.  


Wartości, którymi kieruje się firma mają ogromne znaczenie dla pracowników

Wartości, którymi kieruje się firma mają ogromne znaczenie dla pracowników

Stereotypowo uznaje się, że idealistyczne nastawienie cechuje szczególnie młodych ludzi. Nasze badanie pokazuje, że ten aspekt ma duże znaczenie dla większości populacji niezależnie od wieku. 

Dwie trzecie (65%) wszystkich badanych przyznaje, że wierzy i identyfikuje się z wartościami, którymi kieruje się ich firma. Gros wszystkich badanych dostrzega wagę zrównoważonego rozwoju i rosnącą rolę, jaką ta idea powinna odgrywać w sposobie funkcjonowania ich przedsiębiorstwa w przyszłości

Przeczytaj cały artykuł


4 dniowy tydzień pracy? Czy stanie sie standardem dzięki nowoczesnym technologiom?

4 dniowy tydzień pracy? Czy stanie sie standardem dzięki nowoczesnym technologiom?

Liczba godzin spędzonych w pracy nie przekłada się bezpośrednio na jej wydajność. Przewidujemy, że kluczem do osiągnięcia coraz lepszych wskaźników będzie umiejętne wykorzystanie nowych technologii. 
Większość z tych, którzy wzięli udział w naszym badaniu wierzy, że dzięki dostępowi do nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą szybciej i lepiej wykonywać wiele obowiązków, standardem stanie się czterodniowy tydzień pracy. Według nich właściwe narzędzia poprawiają wydajność i efektywność. Nie dziwi więc bardzo pozytywne podejście do podnoszenia kwalifikacji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. 72% chce podnosić swoją efektywność dzięki szkoleniom.

Przeczytaj cały artykuł