Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Mailroom as a Managed Service

Mailroomy funkcjonujące w dużych organizacjach generują wysokie koszty i wymagają zaangażowania wielu pracowników. W ramach usługi Ricoh Mailroom as a Managed Service firma może przekazać obsługę i zarządzanie pocztą specjalistom z Ricoh.

Naszą usługę budujemy w oparciu o precyzyjnie określone potrzeby klienta. Obowiązki mogą obejmować sortowanie i przekazywanie tradycyjnej poczty, wprowadzenie automatyzacji procesów zarządzania pocztą przychodzącą oraz jej cyfryzację.

Oto kilka przykładów zadań realizowanych ręcznie, które mogą zostać dzięki niej zoptymalizowane:

 • sortowanie poczty przychodzącej i umieszczanie jej na właściwych biurkach lub w punktach odbioru;
 • zbieranie i dostarczanie lub odbieranie i podpisywanie przesyłek pocztowych i kurierskich;
 • filtrowanie poczty i zarządzanie nią, w tym eliminacja przesyłek śmieciowych i niewyjaśnionych.

Wprowadzanie cyfrowego mailroomu

Firma może również powierzyć Ricoh cyfryzacje procesów. Pozwoli to na uzyskanie lepszej kontroli nad dokumentami i ich wydajniejsze dostarczanie. Poczta skanowana jest w punkcie odbioru i rozdzielana drogą cyfrową do właściwych odbiorców. Jednocześnie istotne dokumenty są indeksowane i archiwizowane.

Nasze usługi cyfrowego mailroomu obejmują:

 • skanowanie poczty przychodzącej i jej rozdzielanie między odbiorców drogą elektroniczną;
 • wielokanałowe, cyfrowe doręczanie poczty;
 • indeksowanie i archiwizowanie istotnych dokumentów.

Funkcje i zalety

Dzięki usłudze Ricoh Mailroom as a Managed Service firma zyskuje pewność, że wewnętrzny mailroom będzie pracować sprawnie i wydajnie.

Ricoh Mailroom as a Managed Service umożliwia:

 • skrócenie czasu niezbędnego na obsługę administracyjną poczty wewnętrznej;
 • zaoszczędzenie czasu i środków przeznaczanych na zatrudnianie oraz zarządzanie pracownikami mailroomu;
 • zwiększenie wydajności mailroomu.

Dodatkowo nasza usługa cyfrowego mailroomu zapewnia:

 • łatwiejsze zarządzanie i kontrolę nad dokumentami;
 • ograniczone ryzyko zagubienia poczty;
 • bezproblemową integrację poczty z procesem zarządzania dokumentami.

Powiązane usługi