benefits of automating your accounts payable

6 zalet wdrożenia elektronicznego obiegu faktur

image

Koszt ręcznego przetwarzania faktury wynosi 9,00 €. Po wprowadzeniu automatyzacji koszt spada do 3,00 €.

W wielu firmach procesy związane z obsługą faktur nadal w dużej mierze opierają się na manualnych działaniach, są czasochłonne i nieefektywne. To generuje większe koszty pracy Działu Finansowo-Księgowego i obniża komfort pracowników. Przyczynia się również do opóźnień w realizacji płatności, powstawania błędów i mniejszej przejrzystości cashflow. 
 
Wprowadzenie elektronicznego obiegu faktur i automatyzacji to poważny krok na drodze do większej efektywności.

Nr 1 Oszczędność czasu i pieniędzy

Jeśli przeliczymy koszt każdej godziny pracy, która jest marnowana na ręczne procesy, otrzymamy niemałą sumę. To ogromne marnotrawstwo, ponieważ wiele z tych działań można w bardzo prosty sposób zautomatyzować. Efektywny system do elektronicznego obiegu faktur, taki jak np. DocuWare, zapewnia szybki dostęp do ich statusu, może posłużyć do generowania raportów, przyczynia się do lepszego ustrukturyzowania danych i przyspiesza wyszukiwanie dokumentów. 
 
Dane z faktur są automatycznie pobierane przez DocuWare i zapisywane w cyfrowym archiwum. Po wprowadzeniu faktury ta automatycznie jest przekazywana do osób odpowiedzialnych za jej zatwierdzenie. System na każdym etapie procesu monitoruje jego terminowość.

Nr 2 Lepsze relacje z dostawcami

Opóźnienia w płatnościach często negatywnie wpływają na kontakty z podwykonawcami i partnerami biznesowymi. Wprowadzenie elektronicznego obiegu faktur znacznie usprawni wszelkie procesy związane z obsługą tych dokumentów. DocuWare pozwala również na bieżąco analizować efektywność funkcjonujących w firmie obiegów dokumentów i procesów. 
 
Minimalizuje ryzyko występowania błędów ludzkich, automatycznie sygnalizuje pojawienie się dubli faktur i podejrzanych danych. To wszystko sprawia, że elektroniczny obieg faktur pozwala na skrócenie cykli płatności i lepszą współpracę z partnerami i podwykonawcami. 

Nr 3 Większa dokładność

Manualne procesy są niedoskonałe i mogą przyczyniać się do powstawania błędów. Ich usuwanie to czasochłonny i kosztowny proces. Faktury gubią się, nie trafiają do zaksięgowania. Trudno jest je znaleźć i precyzyjnie określić, na którym etapie całego procesu pojawił się problem. 
 
System do elektronicznego obiegu faktur automatycznie wychwytuje wiele błędów i alarmuje o nieścisłościach. To pozwala na skorygowanie nieprawidłowości już na wczesnym etapie.  Cyfrowe archiwum umożliwia natomiast szybkie wyszukanie konkretnej faktury i wszystkich dotyczących jej dokumentów. Kolejną ważną kwestią jest to, że DocuWare daje też szybki wgląd w status konkretnej faktury. Pozwala szybko sprawdzić, kiedy została zarejestrowana, na którym etapie akceptacji się znajduje.

Nr 4 Lepsza kontrola cashflow

W systemie zapisana jest pełna dokumentacja dotycząca każdej transakcji. Dzięki możliwości szybkiej analizy wszystkich danych DocuWare pozwala na lepsze prognozowanie wydatków i szybkie wychwycenie ewentualnych odchyleń.

Nr 5 Dbałość o zgodność z przepisami

Wszystkie dane zapisane w systemie DocuWare są przechowywane w bezpiecznym cyfrowym archiwum. To pozwala na bardzo precyzyjną kontrolę tego, kto i kiedy ma dostęp do konkretnych dokumentów i faktur. W systemie można określić poszczególne poziomy dostępu, niepowołana osoba nie może przeglądać plików, które nie są dla niej przeznaczone. 
 
W systemie zawsze znajduje się aktualna i finalna wersja dokumentu, która odzwierciedla uwagi wprowadzone przez wszystkich uprawnionych użytkowników.

Nr 6 Proste wdrożenie, precyzyjne koszty

Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu faktur nie jest skomplikowanym procesem. W zależności od specyficznych wymogów danej firmy można go wprowadzić w zaledwie kilka tygodni. Ogromnym ułatwieniem jest fakt, że DocuWare jest kompatybilny z większością systemów obecnych na rynku i z których korzysta już firma.

Zapraszamy do kontaktu

Porozmawiaj z ekspertem Ricoh

Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów i dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami