Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Umowa licencyjna użytkownika

Umowa licencyjna z końcowym użytkownikiem

Oprogramowanie udostępnione na stronie internetowej www.ricoh-support.com („Oprogramowanie”) przeznaczone jest do obsługi produktów firmy Ricoh. Właścicielem Oprogramowania jest firma Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, London, NW1 3BF, United Kingdom („Ricoh”) lub strona trzecia, która przyznała firmie Ricoh prawo do udzielania sublicencji na Oprogramowanie.

Końcowy Użytkownik może korzystać z Oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Zapisując Oprogramowanie w jakimkolwiek komputerze, Użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych warunków. W przypadku nie zaakceptowania warunków niniejszej Umowy, Użytkownik nie może zapisać Oprogramowania w żadnym komputerze.

Przyznanie licencji

Użytkownik może korzystać z Oprogramowania w połączeniu z urządzeniami firmy Ricoh, dla których Oprogramowanie jest przeznaczone. Użytkownik może korzystać z Oprogramowania na dowolnym komputerze umożliwiającym elektroniczny dostęp do wspomnianych urządzeń. Wynajem, dzierżawa, sprzedaż lub rozprowadzanie Oprogramowania w innym trybie i przenoszenie praw Użytkownika wynikających z niniejszej licencji na osobę trzecią jest zabronione.

Akceptacja

Pobranie Oprogramowania oznacza akceptację warunków niniejszej Umowy.

Okres licencji

Niniejsza licencja obowiązuje do czasu jej cofnięcia. Firma Ricoh cofnie licencję w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy. Użytkownik jest w takim przypadku zobowiązany do bezzwłocznego zniszczenia wszystkich kopii Oprogramowania i jego dokumentacji.

Własność Oprogramowania

Niniejsza Umowa zastrzega prawo własności do Oprogramowania dla firmy Ricoh lub strony trzeciej, która przyznała firmie Ricoh prawo do udzielania sublicencji na Oprogramowanie.

Kopiowanie

Oprogramowanie i jego dokumentacja są przedmiotem praw autorskich. Użytkownik nie może sporządzać ani umożliwiać jakimkolwiek innym osobom sporządzanie kopii Oprogramowania z wyjątkiem kopii niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa operacyjnego. Użytkownik może w tym celu sporządzić maksymalnie trzy kopie. Wszystkie kopie podlegają warunkom niniejszej Umowy. Użytkownik nie może modyfikować, przystosowywać, łączyć, tłumaczyć, poddawać analizie, dekompilować, dekomponować ani tworzyć dzieł pochodnych opartych na całości lub jakiejkolwiek części Oprogramowania i/lub jego dokumentacji. Użytkownik może ponieść odpowiedzialność prawną za każde naruszenie praw autorskich lub nieupoważnione przeniesienie, reprodukcję lub wykorzystanie Oprogramowania i/lub jego dokumentacji. Jeśli analiza lub dekompilacja Oprogramowania jest warunkiem zapewnienia kompatybilności, Użytkownik powinien skontaktować się z firmą Ricoh.

Gwarancje

Firma Ricoh nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do Oprogramowania i/lub jego dokumentacji. Wszystkie pliki, sterowniki i pozostałe materiały dostarczane są w ich aktualnej postaci.

Oświadczenie

Firma Ricoh wyłącza w jak najpełniejszym zakresie dozwolonym prawnie wszystkie rękojmie wyraźne i domniemane, a w tym między innymi domniemane rękojmie handlowe lub rękojmie przydatności.

Odpowiedzialność

Firma Ricoh nie odpowiada za błędy zawarte w Oprogramowaniu i/lub jego dokumentacji ani za utratę zysków, utratę danych, brak kompatybilności, zainfekowanie wirusem, utratę możliwości, szkody wynikowe lub przypadkowe będące wynikiem takich błędów. Firma Ricoh wyłącza w jak najpełniejszym zakresie dozwolonym prawnie wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające z wykorzystania lub z niemożności wykorzystania Oprogramowania.
Zakaz rozpowszechniania

Użytkownik nie może sprzedawać, przenosić ani w inny sposób udostępniać Oprogramowania żadnym osobom fizycznym lub prawnym uczestniczącym w badaniach i rozwoju produkcji i wykorzystania broni konwencjonalnej, jądrowej, chemicznej, biologicznej i/lub technologii rakietowej.

Rozdzielność

Uznanie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy za niewykonalne lub sprzeczne z obowiązującym prawem pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy.

Obowiązujące prawo

Ta umowa jest regulowana i rozumiana zgodnie z prawami Angli.

Trybunał kompetencyjny

Wszystkie spory powstające w związku z tą umową będą przedstawione do wyłącznej jurysdykcji trybunału kompetencyjnego w Angli.