Ricoh po raz pierwszy w historii z najwyższą oceną w rankingu MSCI ESG Rating
13.03.2024

Ricoh po raz pierwszy w historii z najwyższą oceną w rankingu MSCI ESG Rating

Warszawa, 13 marca 2024 r. – Firma Ricoh otrzymała najwyższą ocenę AAA w rankingu MSCI ESG Ratings, uznanym na całym świecie benchmarku dla inwestycji środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Ricoh po raz pierwszy otrzymało ocenę AAA w oparciu o wysokie oceny w kategoriach rozwoju kapitału ludzkiego i zarządzania, a także znaczną poprawę w zakresie upubliczniania informacji we wszystkich kategoriach. 

Ricoh po raz pierwszy w historii z najwyższą oceną w rankingu MSCI ESG Rating

MSCI ESG Ratings, prowadzony przez Morgan Stanley Capital International (MSCI), ocenia, jak dobrze firmy zarządzają ryzykiem ESG i ocenia je w siedmiostopniowej skali od AAA do CCC w zależności od ich narażenia na to ryzyko i tego, jak dobrze nim zarządzają w porównaniu z innymi firmami. 

Podejście Ricoh do zrównoważonego rozwoju opiera się na równowadze trzech P: Dobrobyt (ang. Prosperity – aspekt ekonomiczny), Ludzie (ang. People – aspekt społeczny) i Planeta (ang. Planet – aspekt środowiskowy). Aby zrealizować ten cel, firma zidentyfikowała siedem istotnych kwestii w dwóch obszarach: "Rozwiązywanie problemów społecznych poprzez biznes" i "Solidna infrastruktura zarządzania" oraz wyznaczyła 16 celów ESG, aby pracować nad rozwiązaniem tych kwestii. Ricoh będzie nadal przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych i osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez swoją działalność biznesową.   

Zastrzeżenie MSCI 

Wykorzystanie przez firmę Ricoh jakichkolwiek danych MSCI ESG Research LLC lub jej podmiotów stowarzyszonych ("MSCI") oraz wykorzystanie logo, znaków towarowych, znaków usługowych lub nazw indeksów MSCI w niniejszym dokumencie nie stanowi sponsorowania, poparcia, rekomendacji ani promocji firmy Ricoh przez MSCI. Usługi i dane MSCI są własnością MSCI lub jej dostawców informacji i są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują i bez gwarancji. Nazwy i logo MSCI są znakami towarowymi lub znakami usługowymi MSCI. 

| O RICOH |

 Ricoh to globalna firma z branży technologicznej. Jej rozwiązania pozwalają tworzyć nowoczesne środowisko pracy. Od ponad 80 lat Ricoh kreuje innowacje i jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie zarządzania dokumentami, usług IT, multimediów, drukowania komercyjnego i produkcyjnego, aparatów cyfrowych i systemów produkcyjnych.

Grupa Ricoh z siedzibą w Tokio działa w około 200 krajach i regionach. W roku finansowym zakończonym w marcu 2021 r. Grupa Ricoh osiągnęła wynik sprzedaży na całym świecie w wysokości 1,682 mld jenów (ok. 15.1 mld USD).

Więcej informacji na stronie www.ricoh.pl

Kontakt dla mediów
Katarzyna Dawidowska
Ricoh Polska Sp. z o.o.
e-mail:kdawidowska@ricoh.pl
www.ricoh.pl
www.facebook.com/ricohpolska