Ricoh ogłasza nowe cele środowiskowe w Zakresie 1 and 2 na 2040 rok i wzmacnia środki redukcji emisji w Zakresie 3
18.03.2024

Ricoh ogłasza nowe cele środowiskowe w Zakresie 1 and 2 na 2040 rok i wzmacnia środki redukcji emisji w Zakresie 3

Warszawa, 18 marca 2024 r. – Firma Ricoh ogłosiła nowe cele środowiskowe na 2040 rok: zerowa emisja gazów cieplarnianych netto w Zakresie 1 and 2, przejście w 100% na energię odnawialną do zużycia energii elektrycznej w swojej działalności biznesowej, przyspieszając tym samym realizację tych celów o dziesięć lat.

Ricoh ogłasza nowe cele środowiskowe w Zakresie 1 and 2 na 2040 rok i wzmacnia środki redukcji emisji w Zakresie 3

Działania te mają na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 90% od roku podatkowego 2015 poprzez dobrowolne wysiłki i 10% redukcję poprzez kompensację metodami akceptowanymi na całym świecie. Nowe cele na rok 2040 obejmują również 65% redukcję emisji w Zakresie 3 we wszystkich kategoriach od roku podatkowego 2015, co stanowi rozszerzenie w stosunku do celu na rok 2030 w wybranych kategoriach: 1 (zaopatrzenie), 4 (transport) i 11 (użytkowanie). Osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto w Zakresie 1, 2 i 3 do 2050 r. jest kolejnym założeniem, w którym Ricoh dąży do 90% redukcji emisji w porównaniu z poziomami z roku fiskalnego 2015 poprzez dobrowolne wysiłki. 

Podczas opracowywania nowych celów Ricoh odniesiono się do standardów inicjatywy Science Based Target (SBTi). Uwzględniono również opinie ekspertów wygłoszone podczas COP28 w 2023 r., podczas którego uzgodniono potrojenie mocy odnawialnych źródeł energii i podwojenie poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. w skali globalnej, aby stawić czoła rosnącym szkodom spowodowanym zmianami klimatycznymi oraz pilnej potrzebie ograniczenia emisji dwutlenku węgla w celu ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C do końca tego wieku. Pozostałe emisje będą również kompensowane przy użyciu metod akceptowanych na szczeblu międzynarodowym. 

Wzmocnienie wysiłków na rzecz osiągnięcia nowych celów: 

1. Zakres 1 
i. Elektryfikacja obiektów zasilanych gazem i olejem, aktywne wprowadzanie pomp ciepła
ii. Konwersja pojazdów należących do firmy na pojazdy elektryczne (EV)  

2. Zakres 2
i. Przyspieszenie wprowadzania dodatkowych odnawialnych źródeł energii poprzez wyznaczenie celu zgodnego z nowym standardem RE100. 

3. Zakres 3
i. Zwiększenie kontaktu z partnerami w łańcuchu dostaw
ii. Zwiększenie zamówień na surowce i usługi o mniejszym wpływie na środowisko 

W kwietniu 2017 r. Ricoh dołączyła do RE100 - grupy najbardziej wpływowych firm na świecie, które zobowiązały się do korzystania w 100% z odnawialnej energii elektrycznej. W marcu 2020 r. Ricoh zrewidowała swoje cele środowiskowe w świetle zmian w globalnym trendzie walki z globalnym ociepleniem, aktualizując swój cel redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2030 r. z 30% do 63% w porównaniu z 2015 r. Zmieniony cel, który został zatwierdzony przez SBTi, jest zgodny z globalnym celem utrzymania wzrostu temperatury maksymalnie o 1,5°C rocznie. 

- Zobowiązanie Ricoh do zerowej emisji gazów cieplarnianych w Zakresie 1 i 2 do 2040 r. oraz wzmocnienie naszych wysiłków na rzecz redukcji emisji w Zakresie 3 to nie tylko przyspieszenie naszej własnej podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju. Jestem podekscytowany, że zwiększy to również wsparcie Ricoh dla naszych Klientów w zmniejszaniu ich śladu węglowego i poziomów emisji – powiedział Mikako Suzuki, Corporate Officer of Ricoh in charge of ESG and Risk Management.

| O RICOH |

 Ricoh to globalna firma z branży technologicznej. Jej rozwiązania pozwalają tworzyć nowoczesne środowisko pracy. Od ponad 80 lat Ricoh kreuje innowacje i jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie zarządzania dokumentami, usług IT, multimediów, drukowania komercyjnego i produkcyjnego, aparatów cyfrowych i systemów produkcyjnych.

Grupa Ricoh z siedzibą w Tokio działa w około 200 krajach i regionach. W roku finansowym zakończonym w marcu 2021 r. Grupa Ricoh osiągnęła wynik sprzedaży na całym świecie w wysokości 1,682 mld jenów (ok. 15.1 mld USD).

Więcej informacji na stronie www.ricoh.pl

Kontakt dla mediów
Katarzyna Dawidowska
Ricoh Polska Sp. z o.o.
e-mail:kdawidowska@ricoh.pl
www.ricoh.pl
www.facebook.com/ricohpolska