Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Polityka prywatności

Ricoh Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 18A, 02 -092 Warszawa, Polska ("Ricoh") opracowała witrynę internetową www.ricoh.pl (“Witryna internetowa”). W Witrynie internetowej można uzyskać informacje na temat firmy Ricoh oraz naszych produktów i usług. Firma Ricoh zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony danych osobowych. Obiecujemy uszanować Państwa prywatność i przetwarzać Państwa dane osobowe w ostrożny sposób z zachowaniem zasad poufności. Dane nie będą przetwarzane dla innych celów niż te określone w niniejszym Oświadczeniu. Przetwarzanie wszystkich danych odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o poufności oraz stosownym prawem.

Oświadczenie o prywatności - serwis internetowy Ricoh Polska

Dlaczego Ricoh przetwarza Państwa dane?

  • Jeżeli wypełniasz formularz zwrotny, Twoje dane przetwarzane są w celu umożliwienia odpowiedzi na Twoje uwagi lub zapytania. 
  • Jeżeli wysyłasz prośbę o informacje dotyczące produktów, Twoje dane są przetwarzane w celu umożliwienia obsługi takiej prośby oraz dla celów statystycznych, aby sprawdzić zapotrzebowanie na informacje dotyczące produktów.   
  • Jeżeli chcesz starać się o zatrudnienie w firmie Ricoh, Twoje dane przetwarzane są w celu oceny, czy posiadamy dla Ciebie odpowiednie stanowisko w naszej organizacji.   
  • Jeżeli jesteś przedstawicielem prasy i chciałbyś przyłączyć się do wirtualnego biura prasowego (VPO), Twoje dane przetwarzane są w celu sprawdzenia Twojej prośby i przyznania dostępu do tego obszaru serwisu internetowego o ograniczonym dostępie.
  • Twoje dane przetwarzane są także w celu umożliwienia monitorowania i poprawy usług dostarczanych przez firmę za pośrednictwem Witryny internetowej.


Jakie dane firma Ricoh przetwarza?

Jeżeli wysyłasz formularz zwrotny lub prośbę o informacje dotyczące produktów, firma Ricoh przetwarza dane wymagane do skontaktowania się z Tobą, takie jak imię i nazwisko, adres, kraj, numer telefonu, e-mail oraz treść Twojej prośby lub formularza zwrotnego.

Jeżeli zdecydujesz się ubiegać się o stanowisko w firmie Ricoh, przetwarzamy Twoje dane kontaktowe oraz wszystkie dane osobowe, które są niezbędne do oceny Twoich kwalifikacji. Informacje te są przekazywane bezpośrednio do Działu Personalnego firmy Ricoh.

Jeżeli występujesz o dostęp do VPO, przetwarzane są dane niezbędne do utworzenia Twojego konta. Dostarczone dane zostaną także wykorzystane do sprawdzenia, czy jesteś akredytowanym przedstawicielem prasy.

W celach bezpieczeństwa oraz do monitorowania i oceny wykorzystania Witryny internetowej przechowywane są także informacje o logowaniu. Informacje te przechowywane są w taki sposób, że niemożliwe jest odtworzenie danych poszczególnych osób.

Jeżeli decydujesz się bezpośrednio skontaktować z firmą handlową lub dystrybutorem poprzez adres e-mail, do którego link znajduje się w Witrynie internetowej, dostarczone przez Ciebie informacje przesyłane są bezpośrednio do tej firmy, jedynie kopia wiadomości przesyłana jest do webmastera Witryny internetowej w celu zapewniania odpowiedniej obsługi.

Jeżeli skorzystasz z zawartego w tej Witrynie internetowej linku do innej strony internetowej (np. www.ricoh-support.com lub www.ricoh.com) i wprowadzisz swoje dane osobowe na takiej stronie, przetwarzanie tych danych nie stanowi przedmiotu niniejszego Oświadczenia, ale oświadczenia o prywatności lub zawiadomienia przedstawionego na tamtej stronie.

Kto posiada dostęp do Twoich danych?

Do danych zgromadzonych za pośrednictwem Witryny internetowej dostęp posiada tylko firma Ricoh.

Webmaster Witryny internetowej przekazuje informacje zwrotne oraz prośby o informacje odpowiedniej osobie lub działowi w firmie Ricoh w celu ich dalszej obsługi. Jeżeli nie ma odpowiedniej osoby do obsługi prośby, webmaster może przekazać ją oficjalnemu dystrybutorowi produktów marki Ricoh.

Informacje dostarczane przez Ciebie w celu uzyskania dostępu do VPO wykorzystywane są tylko przez firmę Ricoh i nie są ujawniane innym stronom, chyba że jest to niezbędne w celu weryfikacji.

Informacje dostarczane przez Ciebie w przypadku ubiegania się o pracę nie są nigdy ujawniane żadnym osobom spoza firmy Ricoh.

Czy firma Ricoh przekazuje Twoje dane innym?

Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej, Twoje dane osobowe nie są dostarczane, ujawniane ani przekazywane żadnym innym stronom spoza firmy Ricoh. Witryna internetowa zawiera linki do innych stron internetowych oraz adresów e-mail organizacji spoza Ricoh. Niniejsze Oświadczenie o prywatności nie dotyczy takich stron internetowych oraz adresów e-mail.

Czy firma Ricoh wykorzystuje Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego?

Firma Ricoh nie wykorzystuje Twoich danych osobowych w celu wysyłania jakiejkolwiek niezamówionej korespondencji dotyczącej ofert handlowych lub reklam. Firma Ricoh nie sprzedaje ani wymienia Twoich danych.

Czy firma Ricoh stosuje pliki cookies w Witrynie internetowej?

Witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Pliki te są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika i jego lepszej obsługi. Pliki cookies umożliwiają firmie Ricoh monitorowanie i analizę wykorzystania Witryny internetowej. Możesz odmówić przyjmowania plików cookies. Jeżeli podejmiesz taką decyzję, Witryna internetowa lub jej części mogą nie funkcjonować prawidłowo.

Gdzie przechowywane są Twoje dane?

Firma Ricoh przechowywuje dane na serwerze w siedzibie firmy.

Czy Państwa dane są bezpieczne w Ricoh?

Firma Ricoh podjęła niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu odpowiedniej ochrony Twoich danych przed nieautoryzowanym dostępem i przetwarzaniem.

Jakie są Twoje prawa odnośnie danych?

Nie jesteś zobowiązany do przekazywania firmie Ricoh żądanych danych, ale jeżeli nie zgodzisz się na zebranie Twoich danych, firma Ricoh niestety może nie być w stanie obsłużyć lub zrealizować Twojej prośby. Masz prawo zażądać od firmy Ricoh, aby poinformowała Cię o tym, czy i jakie Twoje dane były przetwarzane. Możesz także zażądać korekty, uzupełnienia, zablokowania lub usunięcia wspomnianych danych, w całości lub częściowo, w przypadku gdy są nieprawidłowe, niekompletne lub nieodpowiednie w stosunku do celu przetwarzania. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych lub celowi takiego przetwarzania. Firma Ricoh zobowiązuje się terminowo zastosować się do tego typu żądań. W dowolnym czasie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych. W przypadku gdy chcesz wycofać zadeklarowaną zgodę i zakończyć proces przetwarzania Twoich danych przez Ricoh, wystarczy przesłać list lub e-mail.

Z kim można się kontaktować?

Zapytania należy przesyłać pod e-mail: webmaster@ricoh.com.pl, lub pod adresem: Ricoh Polska Sp. z o.o., Dział Marketingu, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, Polska.

Wszystkie dane przetwarzane przez firmę Ricoh są zgodne z mającym zastosowanie europejskim prawem o zachowaniu prywatności.

Aby zapewnić powyższą zgodność, firma Ricoh może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszego Oświadczenia o prywatności.

Akceptując niniejsze Oświadczenie o prywatności zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych przez firmę Ricoh w sposób w nim opisany.