ways managed print and automation services can help you create a sustainable print infrastructure

6 sposobów na stworzenie zrównoważonej infrastruktury druku dzięki automatyzacji

image

Większość menedżerów IT i zarządców nieruchomościami znajduje się pod coraz większą presją, aby spełniać ambitne cele środowiskowe. Jednym z kluczowych obszarów ich zainteresowania jest osiągnięcie zerowej emisji CO₂. W celu przyspieszenia transformacji warto zatem wykorzystać okazję i wprowadzić ulepszenia w obszarze, który jest czasami pomijany, a mianowicie zrównoważonego druku biurowego.

Aby wypełnić lukę pomiędzy naciskiem na realizację celów ESG a praktycznymi krokami niezbędnymi do ich osiągnięcia, kierownicy ds. IT i administratorzy budynków coraz częściej kierują swoją uwagę na dostawców zewnętrznych. Dzięki takiej współpracy firmy każdej wielkości mogą korzystać z najnowszych, najbardziej ekologicznych urządzeń drukujących i optymalizować swoją infrastrukturę druku pod kątem celów środowiskowych.

W jaki sposób usługi zarządzania drukiem i rozwiązania pozwalające na wprowadzenie automatyzacji mogą przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonej infrastruktury druku w Twojej firmie?

image

1. Infrastruktura i analityka druku w chmurze

Dzięki technologii chmurowej oraz zaawansowanemu oprogramowaniu usługi zarządzania drukiem i narzędzia do automatyzacji przyczyniają sie do mniejszego zużycia papieru i energii. Zaawansowana analityka pomaga określić, które urządzenia drukujące są nadmiernie lub niedostatecznie wykorzystywane. Dzięki tej wiedzy można zmaksymalizować wydajność całej floty. Niektórzy usługodawcy oferują szczegółowe raporty dotyczące tego, kto jak dużo drukuje, co pozwala na wdrożenie bardziej ekologicznych zasad drukowania, np. ustawienie automatycznego druku dwustronnego. Regularne aktualizacje oprogramowania i wizyty techników serwisu dają pewność, że urządzenia są skonfigurowane według najbardziej optymalnych ustawień.

2. Zautomatyzowane cyfrowe przepływy pracy

Według danych organizacji The World Counts papierowe odpady stanowią prawie połowę odpadów biznesowych. Nowoczesne urządzenia drukujące pomogą Twojej firmie zmniejszyć zużycie papieru dzięki zaawansowanym funkcjom skanowania. Cyfrowe wersje są współdzielone i archiwizowane oraz trafiają do cyfrowych obiegów. Nowoczesne wielofunkcyjne urządzenia drukujące służą nie tylko do drukowania. Stanowią nieodłączny element cyfrowej transformacji. Użytkownicy mogą skanować i konwertować dokumenty papierowe do formatów cyfrowych i przekazywać w tej formie innym członkom zespołu. To ułatwia współpracę i zapewnia szybki dostęp do kluczowych danych. Gdy firma korzysta z narzędzi umożliwiających analizę funkcjonowania środowiska druku, dużo szybciej może reagować na pojawiające się anomalie oraz dbać o przestrzeganie przyjętych zasad. Może to być na przykład domyślne ustawienie druku dwustronnego, czy monochromatycznego.

3. Zużycie energii

Wraz z ewolucją technologii rosną możliwości i wydajność biurowych urządzeń drukujących. Starsze modele są mniej energooszczędne, co przyczynia się do zwiększonej emisji dwutlenku węgla zarówno w trybie pracy, jak i uśpienia. Wybierając urządzenia drukujące o niskich wartościach całkowitego zużycia i funkcjach oszczędzania energii możesz sprawić, że Twoja infrastruktura druku będzie bardziej zrównoważona. Jednym ze sposobów oceny jest analiza wartości całkowitego zużycia energii urządzeń drukujących, a także wszelkich dodatkowych funkcji i usług.

Urządzenia nowszej generacji, takie jak te z serii IM-C od Ricoh, charakteryzują się najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie efektywności energetycznej. Nasze nowe modele, które wyróżniają się wiodącą w branży wartością całkowitego zużycia energii, stanowią przykład tego, jak nowoczesna technologia druku może zwiększyć wydajność i zniwelizować negatywny wpływ firmy na środowisko.

4. Produkcja urządzeń

Produkcja urządzeń drukujących nieuchronnie wiąże się z wykorzystaniem dużej ilości materiałów, w tym tworzyw sztucznych i opakowań. Wybór urządzeń wyprodukowanych zgodnie z praktykami odpowiedzialnego zarządzania cyklem życia może znacząco przyczynić się do wysiłków Twojej firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Usługi zarządzania drukiem i automatyzacji w coraz większym stopniu wspierają zasady gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez wyspecjalizowane zarządzanie cyklem życia urządzeń, począwszy od wstępnej konfiguracji po odbiór i recykling po wycofaniu z eksploatacji. Niektórzy dostawcy wykorzystują nawet w produkcji tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu pokonsumenckiego, aby zmniejszyć zależność od tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.
Na przykład, nasze urządzenia z serii IM-C wyznaczają nowe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wykonane w co najmniej 50% z plastiku pochodzącego z recyklingu pokonsumenckiego i charakteryzujące się wiodącą w branży efektywnością energetyczną, urządzenia te oferują najbardziej zrównoważone rozwiązania w zakresie drukowania dostępne obecnie na rynku.

5. Zakończenie eksploatacji

Odpady elektroniczne, do których zaliczają się zużyte urządzenia drukujące i inny sprzęt elektroniczny, stanowią coraz większy problem na skalę światową. Według raportu Global E-waste Monitor 2020 w 2019 r. na świecie wygenerowano 53,6 mln ton e-odpadów. Przewiduje się, że do 2030 r. liczba ta wzrośnie do oszałamiających 74 mln ton, co odpowiada masie 483 statków wycieczkowych.

Biorąc pod uwagę te szokujące statystyki, wybór dostawcy kładącego duży nacisk na zrównoważony rozwój po zakończeniu cyklu życia ma kluczowe znaczenie. Aby mieć pewność, że zużyte urządzenia, kasety z tonerem i wkłady zostaną poddane recyklingowi w sposób odpowiedzialny, należy znaleźć dostawcę stosującego politykę „zero waste”, taką jak RICOH Resource Smart Return Program.

6. Bilansowanie emicji dwutlenku węgla

Nawet najbardziej świadomy ekologicznie dostawca nie osiągnie swoich celów środowiskowych bez zrównoważenia śladu węglowego generowanego przez urządzenia drukujące.

Ricoh oferuje szereg usług w tym zakresie. Jedną z nich jest Carbon Balanced Service, w ramach której nasz partner Climate Neutral Group realizuje wysokiej jakości projekty równoważenia emisji dwutlenku węgla. Spełniają one najwyższe międzynarodowe standardy zrównoważonego rozwoju, w tym Gold i Verified Carbon.

Wybierz mądrze, dbając o zrównoważony rozwój i współpracując z doświadczonym partnerem!

Wybór odpowiedniego dostawcy ma kluczowe znaczenie w tworzeniu zrównoważonej infrastruktury druku. Ricoh to myślący perspektywicznie specjalista w zakresie zarządzania drukiem i automatyzacji, którego podstawą funkcjonowania jest zrównoważony rozwój. Poprzez Program optymalizacji zrównoważonego rozwoju RICOH i usługę Carbon Balanced Service, zapewniamy pomoc specjalistów, którzy wyposażą Cię w narzędzia i wiedzę umożliwiające ciągłe monitorowanie i ograniczanie śladu węglowego.
 
Współpracując z dostawcą usług druku, takim jak Ricoh, nie tylko możesz być spokojny o skuteczne wdrożenie procesów automatyzacji, ale zadbasz również o zrównoważoną przyszłość swojej firmy.
Harald List

Harald List

Director EMEA Product & Services Management, Ricoh Europe