Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie nasze produkty spełniają międzynarodowe normy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.
Poza wymaganiami ujętymi przez przepisy prawne, można tutaj uzyskać dodatkowe informacje środowiskowe, aby jak najlepiej wykorzystać swój produkt Ricoh i aby jak najlepiej zrozumieć nasze zobowiązania wobec środowiska.

Wyładowanie elektrostatyczne a produkty Ricoh

Odnotowaliśmy kilka niegroźnych przypadków drobnych porażeń prądem zgłaszanych przez użytkowników urządzeń drukujących Ricoh. Centrum Quality Assurance Ricoh przeprowadziło badanie, które wykazało, że przyczyną są „wyładowania elektrostatyczne”, które nie są szkodliwe dla ludzi.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat zmniejszenia ryzyka wystąpienia wyładowań elektrostatycznych

EKO-etykiety

Nasze produkty spełniają wiele międzynarodowych i europejskich wymogów dotyczących EKO-etykiet. Otrzymaliśmy je za pro-środowiskowe projektowanie urządzeń oraz ich wydajność.

Istnieją trzy rodzaje środowiskowych etykiet, które określają produkty przyjazne dla środowiska, już jako przyjęte, bądź obecnie badane przez ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna). Grupa Ricoh aktywnie promuje stosowanie tych etykiet, pomagających klientom dbającym o ochronę środowiska.

Więcej informacji o EKO-etykietach.

Karty charakterystyki bezpieczeństwa materiału (MSDS)

Karty charakterystyki bezpieczeństwa materiału dostarczają szczegółowych informacji związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i utylizacją materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Ricoh.
Użyj Bazy danych MSDS, aby wyszukać materiały eksploatacyjne związane z używanym produktem.

REACH FAQs

Pytanie 1: Gdzie można znaleźć ogólne informacje o REACH?

REACH jest nowym rozporządzeniem ramowym UE w zakresie rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczeń stosowania substancji chemicznych. Więcej informacji o REACH można znaleźć na naszej stronie internetowej.
Dowiedz się więcej o REACH

Pytanie 2: Jak firma Ricoh uzyskuje informacje o zgodności w zakresie zawartości Substancji Wzbudzających Szczególnie Duże Obawy (SVHC)?

Kontaktujemy się z naszymi dostawcami, aby uzyskać podstawowe informacje, do których przekazania są zobowiązani. W tym celu jesteśmy członkami grup branżowych, które gromadzą wiele firm z całego łańcucha dostaw (zarówno w Japonii, jak i innych miejscach) i promują współpracę pomiędzy wszystkimi interesariuszami w branży. Ponadto wzmacniamy nasz własny wewnętrzny system całkowitego zarządzania substancjami chemicznymi oraz informacjami z nimi związanymi.

Pytanie 3: Czy mogę uzyskać informacje odnośnie SVHC mojego produktu?

Jeśli produkt zawiera SVHC, można się tego dowiedzieć za pomocą poniższych linków:
* SVHC - Maszyny
* Baza danych MSDS

Pytanie 4: Jeśli w modelu produktu Ricoh nastąpi zmiana stosowanych substancji, w jaki sposób klient zostanie o tym powiadomiony?

Grupa Ricoh przekazuje informacje odnośnie SVHC poprzez system zarządzania substancjami chemicznymi zawartymi w produktach. Podawane informacje są aktualizowane w miarę zapytywań.

Pytanie 5: Jeśli w jakimś produkcie znajduje się SVHC, czy firma ma w planach zaprzestanie wykorzystywania tej substancji lub użycie alternatywnej (bezpieczniejszej) substancji o mniejszym oddziaływaniu na środowisko?

Obecnie rozporządzenie REACH nie nakłada nowych ograniczeń w zastosowaniu SVHC ani również nie wymaga od firm, aby przedstawiały plany wprowadzenia zmian. Dopiero po umieszczeniu SVHC na liście substancji objętych autoryzacją (Aneks XIV rozporządzenia REACH) taki obowiązek jest nakładany. Obecnie Aneks XIV jest pusty.
Polityką Grupy Ricoh jest regularna i zgodna z najnowszymi osiągnięciami naukowymi kontrola zastosowania substancji, które mogą oddziaływać na środowisko, aby odpowiednio nadzorować obecność tych substancji chemicznych w swoich produktach.

Pytanie 6: Czy firma Ricoh może dostarczyć dane odnośnie ilości SVHC w swoich produktach?

Rozporządzenie REACH nie nakłada obowiązku pomiarów ilości SVHC znajdujących się w indywidualnym produkcie i zgodnie z tym Grupa Ricoh nie podaje takich informacji.Informacje WEEE w kwestii recyklingu

Zgodnie z wymogami dyrektywy WEEE i aby dostarczać bardziej szczegółowych informacji oraz odpowiedzi na pytania z zakresu demontażu produktów Ricoh, informacje można uzyskać w bazie danych informacji dotyczących recyklingu WEEE.

Należy się zalogować lub utworzyć nowe konto użytkownika, aby uzyskać dostęp do bazy danych informacji dotyczących recyklingu WEEE.