Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Nuance eCopy ShareScan

Umożliwia skanowanie, przetwarzanie, łączenie i automatyzację danych z dokumentów papierowych, generując informacje cyfrowe przesyłane płynnie w formie elektronicznej.

Szukasz


Powiązane oprogramowanie i aplikacje

  • Kofax capture

    KOFAX Capture

    Umożliwia skanowanie dokumentów i formularzy w celu tworzenia obrazów cyfrowych, wyodrębnianie danych indeksowych w celu prostego znajdowania dokumentów oraz przesyłanie obrazów do wybranego repozytorium lub aplikacji.

  • Document Manager NX

    Document Manager NX

    To oprogramowanie umożliwia swobodną konwersję dokumentów papierowych oraz elektronicznych w postaci obrazu na edytowalne pliki w wybranym formacie. Do plików takich można dołączać adnotacje, udostępniać i archiwizować.