Wiadomości z firmy Ricoh
05.04.2024

Ricoh po raz dziesiąty ze złotą oceną EcoVadis

Warszawa, 5 kwietnia 2024 r. – Firma Ricoh otrzymała złotą ocenę od EcoVadis, najbardziej zaufanego na świecie dostawcy ocen zrównoważonego rozwoju w biznesie. To dziesiąty rok z rzędu, w którym Ricoh otrzymuje to wyróżnienie. W tegorocznym rankingu firma znalazła się wśród 5% najlepiej ocenianych firm. .

Ricoh po raz dziesiąty ze złotą oceną EcoVadis

EcoVadis ocenia ponad 130 000 firm na całym świecie pod kątem 21 kryteriów zrównoważonego rozwoju w czterech głównych obszarach tematycznych: Środowisko, Praca i Prawa Człowieka, Etyka i Zrównoważone Zamówienia. Wiele globalnych firm korzysta ze spostrzeżeń EcoVadis przy wyborze dostawców. 

W tym roku zaangażowanie Ricoh w obszary ochrony środowiska i zrównoważonych zamówień zostało wysoko ocenione, otrzymując najwyższy wynik "Wybitny". Jest to efekt zaawansowanych inicjatyw zarządzania środowiskowego Grupy Ricoh i jej aktywnego promowania zarządzania ryzykiem ESG w łańcuchu dostaw, w tym wysiłków na rzecz poprawy środowiska pracy i praw człowieka, w tym praw dostawców. 

Podejście Ricoh do zrównoważonego rozwoju opiera się na równowadze trzech P: Dobrobyt (ang. Prosperity – aspekt ekonomiczny), Ludzie (ang. People – aspekt społeczny) i Planeta (ang. Planet – aspekt środowiskowy). Aby zrealizować ten cel, firma zidentyfikowała siedem istotnych kwestii w dwóch obszarach: "Rozwiązywanie problemów społecznych poprzez biznes" i "Solidna infrastruktura zarządzania" oraz wyznaczyła 16 celów ESG, aby pracować nad rozwiązaniem tych kwestii. Ricoh będzie nadal przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych i osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez swoją działalność biznesową.

| O RICOH |

 Ricoh to globalna firma z branży technologicznej. Jej rozwiązania pozwalają tworzyć nowoczesne środowisko pracy. Od ponad 80 lat Ricoh kreuje innowacje i jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie zarządzania dokumentami, usług IT, multimediów, drukowania komercyjnego i produkcyjnego, aparatów cyfrowych i systemów produkcyjnych.

Grupa Ricoh z siedzibą w Tokio działa w około 200 krajach i regionach. W roku finansowym zakończonym w marcu 2021 r. Grupa Ricoh osiągnęła wynik sprzedaży na całym świecie w wysokości 1,682 mld jenów (ok. 15.1 mld USD).

Więcej informacji na stronie www.ricoh.pl

Kontakt dla mediów
Katarzyna Dawidowska
Ricoh Polska Sp. z o.o.
e-mail:kdawidowska@ricoh.pl
www.ricoh.pl
www.facebook.com/ricohpolska