Ricoh named in TIME World's Most Sustainable Companies of 2024
28.06.2024

Ricoh w gronie najbardziej zrównoważonych firm na świecie według magazynu TIME

Warszawa, 28 czerwca 2024 r. – Firma Ricoh została uznana przez magazyn TIME za jedną z najbardziej zrównoważonych firm 2024 roku. Spośród 500 wyróżnionych organizacji, Ricoh uplasował się na 151. miejscu w ogólnym rankingu i 8. miejscu w gronie 39 firm z sektora producenta i dostawcy sprzętu elektronicznego. Uznanie to podkreśla globalne zaangażowanie Ricoh w tworzenie zrównoważonego społeczeństwa poprzez inicjatywy ESG

Dzieci trzymające papierowe wiatraki na polu

Coroczne zestawienie TIME jest przeprowadzane we współpracy ze Statista, wiodącym międzynarodowym dostawcą badań rynkowych i konsumenckich. Wyróżnione zostały firmy, które priorytetowo traktują zrównoważony rozwój i dbają o odpowiedzialność społeczną. W oparciu o takie czynniki, jak przychody, kapitalizacja rynkowa i znaczenie na rynku, oceniono ponad 5000 firm w czteroetapowym procesie obejmującym ponad 20 kluczowych danych: 

  1. Zrównoważony biznes: wykluczenie firm, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju. 
  2. Zaangażowanie i oceny: publiczne zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju i wyniki w zewnętrznych ocenach, takich jak wynik Carbon Disclosure Project (CDP). 
  3. Raportowanie i przejrzystość: publikacja raportu ESG z danymi na 2022 r. i stosowanie odpowiednich wytycznych, takich jak zgodność z Global Reporting Initiative (GRI) i Sustainability Accounting Standards Board (SASB). 
  4. Zarządzanie środowiskowe i społeczne: kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) z raportów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w tym wskaźniki emisji, zużycia energii, wykorzystania energii odnawialnej, różnorodności płci i rotacji pracowników. 

Firma Ricoh w bieżącym roku znalazła się również w gronie 100 najbardziej zrównoważonych środowiskowo organizacji według Corporate Knights oraz Liderów Klimatycznych regionu Azja-Pacyfik według Financial Times i Statista.   

Podejście Ricoh do zrównoważonego rozwoju opiera się na równowadze trzech P: Dobrobyt (ang. Prosperity – aspekt ekonomiczny), Ludzie (ang. People – aspekt społeczny) i Planeta (ang. Planet – aspekt środowiskowy). Aby zrealizować ten cel, firma zidentyfikowała siedem istotnych kwestii w dwóch obszarach: "Rozwiązywanie problemów społecznych poprzez biznes" i "Solidna infrastruktura zarządzania" oraz wyznaczyła 16 celów ESG, aby pracować nad rozwiązaniem tych kwestii. Ricoh będzie nadal przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych i osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez swoją działalność biznesową. 

|O Ricoh|

Ricoh to globalna firma z branży technologicznej. Jej rozwiązania pozwalają tworzyć nowoczesne środowisko pracy. Od ponad 80 lat Ricoh kreuje innowacje i jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie zarządzania dokumentami, usług IT, multimediów, drukowania komercyjnego i produkcyjnego, aparatów cyfrowych i systemów produkcyjnych.

Grupa Ricoh z siedzibą w Tokio działa w około 200 krajach i regionach. W roku finansowym zakończonym w marcu 2021 r. Grupa Ricoh osiągnęła wynik sprzedaży na całym świecie w wysokości 1,682 mld jenów (ok. 15.1 mld USD). 

Więcej informacji na stronie https://www.ricoh.pl

Kontakt dla mediów
Katarzyna Dawidowska

Ricoh Polska Sp. z o.o.
e-mail: kdawidowska@ricoh.pl

www.ricoh.pl  www.facebook.com/ricohpolska