Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Raport Coleman & Parkes – niechciana poczta staje się coraz większym problemem

Warszawa, 16 marca 2016 r. – 50 to przeciętna liczba e-maili, przesyłek, wiadomości tekstowych i telefonów, które tygodniowo otrzymuje konsument. Badania zrealizowane na zlecenie Ricoh przez Coleman & Parkes wskazują, że duża część tej komunikacji jest zupełnie nieinteresująca dla adresatów. Najgorzej pod tym względem wypadają sektor handlowy i edukacyjny – według ok. 75% badanych treść wiadomości, które otrzymują od ich przedstawicieli jest zupełnie niedopasowana do ich potrzeb. Lepiej w tym obszarze kształtuje się obraz administracji publicznej i instytucji finansowych – odsetek niechcianej poczty i wiadomości spada odpowiednio do 58 i 61%. Niemniej nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. 

Źle zaplanowana komunikacja wiąże się nie tylko z niepotrzebnie ponoszonymi kosztami finansowymi, ale odbija się również na wizerunku i przyczynia się do spadku zaufania do danej marki czy organizacji. Dla dużej części konsumentów jest bowiem jednoznaczna z nieodpowiednim wykorzystaniem ich danych. Najmniejszym zaufaniem w tym zakresie cieszy się handel (74% badanych), a  najwyższym: administracja publiczna (50%), sektor finansowy (49%) oraz ochrony zdrowia (49%). Nieprzypadkowo w drugiej grupie znalazły się organizacje, które obowiązują rygorystyczne regulacje związane z wykorzystywaniem danych o Klientach.

„Firmy i instytucje muszą położyć większy nacisk na jakość swojej komunikacji z Klientami. Funkcjonujemy na bardzo konkurencyjnym rynku, a błędy popełniane w tej sferze mogą okazać się bardzo kosztowne pod kątem wizerunkowym i niszczyć reputację” – powiedział David Mills, CEO w Ricoh Europe. 

O badaniu
Badanie przeprowadzono w styczniu 2016 roku. Wzięło w nim udział 2892 respondentów z 21 krajów.

|O Ricoh|

Ricoh to globalna firma z branży technologicznej. Jej rozwiązania pozwalają tworzyć nowoczesne środowisko pracy. Od ponad 80 lat Ricoh kreuje innowacje i jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie zarządzania dokumentami, usług IT, multimediów, drukowania komercyjnego i produkcyjnego, aparatów cyfrowych i systemów produkcyjnych.

Grupa Ricoh z siedzibą w Tokio działa w około 200 krajach i regionach. W roku finansowym zakończonym w marcu 2019 r. Grupa Ricoh osiągnęła wynik sprzedaży na całym świecie w wysokości 2,013 mld jenów (ok. 18,1 mld USD). 

Więcej informacji na stronie www.ricoh.pl

Kontakt dla mediów
Katarzyna Dawidowska

Ricoh Polska Sp. z o.o.
e-mail: kdawidowska@ricoh.pl
www.ricoh.pl
www.facebook.com/ricohpolska