Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Raport Coleman & Parkes – niechciana poczta staje się coraz większym problemem

Warszawa, 16 marca 2016 r. – 50 to przeciętna liczba e-maili, przesyłek, wiadomości tekstowych i telefonów, które tygodniowo otrzymuje konsument. Badania zrealizowane na zlecenie Ricoh przez Coleman & Parkes wskazują, że duża część tej komunikacji jest zupełnie nieinteresująca dla adresatów. Najgorzej pod tym względem wypadają sektor handlowy i edukacyjny – według ok. 75% badanych treść wiadomości, które otrzymują od ich przedstawicieli jest zupełnie niedopasowana do ich potrzeb. Lepiej w tym obszarze kształtuje się obraz administracji publicznej i instytucji finansowych – odsetek niechcianej poczty i wiadomości spada odpowiednio do 58 i 61%. Niemniej nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. 

Źle zaplanowana komunikacja wiąże się nie tylko z niepotrzebnie ponoszonymi kosztami finansowymi, ale odbija się również na wizerunku i przyczynia się do spadku zaufania do danej marki czy organizacji. Dla dużej części konsumentów jest bowiem jednoznaczna z nieodpowiednim wykorzystaniem ich danych. Najmniejszym zaufaniem w tym zakresie cieszy się handel (74% badanych), a  najwyższym: administracja publiczna (50%), sektor finansowy (49%) oraz ochrony zdrowia (49%). Nieprzypadkowo w drugiej grupie znalazły się organizacje, które obowiązują rygorystyczne regulacje związane z wykorzystywaniem danych o Klientach.

„Firmy i instytucje muszą położyć większy nacisk na jakość swojej komunikacji z Klientami. Funkcjonujemy na bardzo konkurencyjnym rynku, a błędy popełniane w tej sferze mogą okazać się bardzo kosztowne pod kątem wizerunkowym i niszczyć reputację” – powiedział David Mills, CEO w Ricoh Europe. 

O badaniu
Badanie przeprowadzono w styczniu 2016 roku. Wzięło w nim udział 2892 respondentów z 21 krajów.

|O Ricoh|

Ricoh to globalna firma z branży technologicznej, która specjalizuje się w sprzęcie biurowym, rozwiązaniach do druku produkcyjnego, systemach zarządzania dokumentami i usługach IT. Ricoh Group, z centralą w Tokio, działa w ponad 200 krajach i regionach. W roku finansowym, zakończonym w marcu 2018 roku, przychody ze sprzedaży Ricoh Group wyniosły 2,231 mld jenów (ok. 18,5 mln USD).

Większość przychodów firmy pochodzi ze sprzedaży produktów, rozwiązań i usług, które usprawniają interakcje między ludźmi a informacjami. Ricoh jest również wielokrotnie nagradzanym producentem aparatów i kamer cyfrowych oraz specjalistycznych produktów branżowych. Firma jest znana ze względu na wysoką jakość, którą zapewnia, wyjątkowe podejście do klienta i liczne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Zgodnie ze swoim przesłaniem, imagine. change., Ricoh pomaga firmom zmienić sposób pracy i wykorzystać zbiorową wyobraźnię pracowników.

Kontakt dla mediów
Katarzyna Dawidowska

Ricoh Polska Sp. z o.o.
e-mail: kdawidowska@ricoh.pl
www.ricoh.pl
www.facebook.com/ricohpolska