Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Co hamuje rozwój europejskich firm?

Biurokracja (39%), brak inwestycji w nowe technologie (37%) oraz hierarchiczna struktura firmy (35%) to najczęściej wskazywane przez menadżerów przeszkody hamujące rozwój ich przedsiębiorstwa. Wyniki pochodzą z badań przeprowadzonych na zlecenie Ricoh wśród 2140 przedstawicieli europejskiej kadry zarządzającej.

Menadżerowie potrafią precyzyjnie określić słabe strony swoich organizacji, z drugiej strony w zbyt małym stopniu angażują się w przystosowywanie ich do nowych wymogów rynku. Tylko 33% stwierdziło, że aktywnie promuje kulturę pracy, która na pierwszym miejscu stawia szybką reakcję na potrzeby klienta.

Javier Diez-Aguirre, Vice President Corporate Marketing w Ricoh Europe powiedział: "Elastyczność biznesowa znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w nastawieniu, jak i umiejętności szybkiego reagowania. Aby osiągnąć prawdziwą elastyczność, firmy muszą kompleksowo przeanalizować swoją działalność. Pozwoli to rzetelnie ocenić czy obecne procesy, kultura organizacyjna i dostępna technologia przynoszą organizacji wymierne korzyści."

W co chcą inwestować menadżerowie?

Cyfryzacja i elektroniczny obieg dokumentów były wskazywane jako kluczowe narzędzia dzięki którym firma może usprawnić procesy. Wśród najważniejszych obszarów, które wymagają usprawnienia i są niezbędne dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej wymieniano: analizę danych (50%), procesy związane z zarządzaniem (41%) oraz procedury finansowe (39%).

Diez-Aguirre dodał: "Dzisiejsze środowisko biznesowe wymaga inteligentnego wykorzystywania nowoczesnych technologii. Jednak, aby móc czerpać wymierne korzyści z oferowanych możliwości, podejście kadry zarządzającej musi być bardziej kompleksowe. Kultura organizacyjna w firmach powinna być bardziej otwarta, a pracownicy powinni mieć większą swobodę działania. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz ich sprawnego wdrażania jest również niezwykle istotna. Cieszy jednak fakt, że przedstawiciele europejskich firm wyraźnie dostrzegają możliwości, które oferują im nowoczesne technologie oraz sposoby w jaki przekładają się na przyszły sukces ich firm."

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone wśród 2140 przedstawicieli europejskiej kadry zarządzającej z Austrii, Belgii, Luksemburga, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, RPA, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

|O Ricoh|

Ricoh to globalna firma z branży technologicznej. Jej rozwiązania pozwalają tworzyć nowoczesne środowisko pracy. Od ponad 80 lat Ricoh kreuje innowacje i jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie zarządzania dokumentami, usług IT, multimediów, drukowania komercyjnego i produkcyjnego, aparatów cyfrowych i systemów produkcyjnych.

Grupa Ricoh z siedzibą w Tokio działa w około 200 krajach i regionach. W roku finansowym zakończonym w marcu 2019 r. Grupa Ricoh osiągnęła wynik sprzedaży na całym świecie w wysokości 2,013 mld jenów (ok. 18,1 mld USD). 

Więcej informacji na stronie www.ricoh.pl

Kontakt dla mediów
Katarzyna Dawidowska

Ricoh Polska Sp. z o.o.
e-mail: kdawidowska@ricoh.pl
www.ricoh.pl
www.facebook.com/ricohpolska