Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

World of Change


Rok 2016 był okresem intensywnych zmian, które na nowo zdefiniowały pojęcie wydajnego środowiska pracy. W roku 2017 odczujemy ich konsekwencje, które zmuszą nas do rewizji obecnych metod pracy. Przemiany, które obserwujemy spowodowane są:
  • Postępującą rewolucją cyfrową
  • Niepewnością gospodarczą
  • Skomplikowanymi regulacjami prawnymi i polityką państwa
  • Rozbieżnościami między oczekiwanymi pracowników a posiadanymi kwalifikacjami

Każdy z wymienionych czynników może stać się impulsem do spojrzenia krytycznym okiem na dotychczasowe procedury i sposoby pracy. Wspólnie, zmuszają do podjęcia stanowczych kroków w kierunku wdrażania innowacyjnych rozwiązań.
 
Instytut Badawczy Coleman Parkes Research na zlecenie Ricoh zrealizował badanie „World of Change” (Świat zmian). Jego wyniki pokazują, że aż 95% europejskich przedsiębiorstw jest zdania, że zmiany zachodzące na rynku pracy korzystnie wpłyną na ich firmę w 2017 roku.
 
Badanie przeprowadzono w styczniu 2017 roku. Wzieło w nim udział 2000 respondentów z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Belgii, Luksemburga, Polski, Portugalii, Austrii, Węgier, Rosji, Turcji, RPA, Czech, Słowacji, Szwajcarii i krajów skandynawskich.


Pracownicy optymistycznie podchodzą do nadchodzących zmian

Pracownicy optymistycznie podchodzą do nadchodzących zmian

Transformacje napędzane przez rozwój nowoczesnych technologii następują bardzo szybko, mimo to pracownicy w całej Europie są silnie przekonani, że rok 2017 będzie dobrym czasem dla firm, w których pracują. 

Aż 95% zatrudnionych uważa, że zmiany te będą miały korzystny wpływ na działalność firmy w 2017 roku, a 59% z nich spodziewa się, że z końcem roku firma znajdzie się w znacznie lepszej sytuacji niż obecna.

Przeczytaj cały artykuł


Pracownicy przygotowują się do adaptacji nowych metod pracy

Pracownicy przygotowują się do adaptacji nowych metod pracy

96% pracowników firm średniej wielkości zgadza się, że rewolucja cyfrowa, niepewność gospodarcza i zmiany przepisów będą miały duży wpłw na ich pracę.
Mimo obaw związanych z ewoluującym środowiskiem pracy są pozytywnie nastawieni do zmian. Jedynie 8% badanych planuje w najbliższym czasie zmienić miejsce swojego zatrudnienia, a tylko 12% z nich jest zdania, że możliwości rozwoju ich kariery zmniejszą się w 2017 r.

Przeczytaj cały artykuł