Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Future of Work


Kształtowanie przyszłości w czasach zmian

Miejsca pracy się zmieniają. Pracodawcy wdrażają nowe narzędzia cyfrowe w celu zwiększenia produktywności, podwyższenia jakości pracy i poprawy doświadczeń użytkownika. Niemniej właściwe inwestowanie w przyszłość pracy nadal stanowi dla przedsiębiorstw problem, z którym muszą się zmierzyć.  
Nowy raport Ricoh Europe, przygotowany przez firmę Arup, analizuje, w jaki sposób technologia będzie kształtować nasze miejsca pracy pod kątem współpracy i zrównoważonego rozwoju. 
Badanie uzupełniające dotyczące pracowników europejskich pokazuje, że większość z nich uważa, że skoro technologia poprawia i automatyzuje zadania, pracodawcy powinni zapewnić im możliwość osiągnięcia lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Ankieta została przeprowadzona w 2019 r. i obejmowała 3000 respondentów z takich krajów, jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Holandia.


Pracownicy oczekują od pracodawców zaangażowania w pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych

Pracownicy oczekują od pracodawców zaangażowania w pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych

Pracownicy w coraz większym stopniu oczekują od swoich pracodawców pozytywnego wkładu w rozwiązywanie kwestii społecznych.

Według 74% badanych możliwości, które firma zyskuje dzięki nowoczesnym technologiom i automatyzacji pewnych zadań powinny przełożyć się na osiągnięcie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Natomiast 65% oczekuje od swojego pracodawcy, że ten będzie włączał się w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym czy nierównościom społecznym. 

Wsparcie ze strony przedsiębiorstw dla organizacji rządowych i non-profit jest konieczne. Współpraca i zrównoważony rozwój muszą znajdować się u podstaw strategii działania każdej nowoczesnej firmy.

Przeczytaj cały artykuł


Rosną oczekiwania wobec pracodawców. Ci powinni w większym stopniu zaangażować się w rozwój umiejętności pracowników oraz dostosowywać swoją firmę do zmian w środowisku pracy.

Rosną oczekiwania wobec pracodawców. Ci powinni w większym stopniu zaangażować się w rozwój umiejętności pracowników oraz dostosowywać swoją firmę do zmian w środowisku pracy.

Pracownicy optymistycznie patrzą na możliwości, jakie niosą ze sobą nowe technologie w miejscu pracy. Uznają, że te wpływają pozytywnie na współpracę i pozwalają na większą elastyczność. Większość pracowników (81%) oczekuje, że pracodawca przygotuje ich do zmian i zadba o rozwój ich kompetencji technologicznych.

Nigdy wcześniej nowe technologie nie wpływały tak szybko na sytuację na rynku. I nic nie wskazuje na to, aby tendencja ta miała osłabnąć. Technologia wciąż będzie zmieniać sposób w jaki pracujemy. Pozwoli zapomnieć o wielu mozolnych i powtarzalnych zadaniach i skupić się na bardziej kreatywnym aspekcie pracy. Najlepszymi pracodawcami są firmy, w których największy nacisk kładziony jest na rozwój współpracy i elastyczność. Nowe podejście może okazać się bezcenne. To dzięki niemu pracownicy będą w dużo większym stopniu zmotywowani i entuzjastycznie nastawieni do codziennych obowiązków.

Przeczytaj cały artykuł