Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Future of Work


Kształtowanie przyszłości w czasach zmian

Miejsca pracy się zmieniają. Pracodawcy wdrażają nowe narzędzia cyfrowe w celu zwiększenia produktywności, podwyższenia jakości pracy i poprawy doświadczeń użytkownika. Niemniej właściwe inwestowanie w przyszłość pracy nadal stanowi dla przedsiębiorstw problem, z którym muszą się zmierzyć.  
Nowy raport Ricoh Europe, przygotowany przez firmę Arup, analizuje, w jaki sposób technologia będzie kształtować nasze miejsca pracy pod kątem współpracy i zrównoważonego rozwoju. 
Badanie uzupełniające dotyczące pracowników europejskich pokazuje, że większość z nich uważa, że skoro technologia poprawia i automatyzuje zadania, pracodawcy powinni zapewnić im możliwość osiągnięcia lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Ankieta została przeprowadzona w 2019 r. i obejmowała 3000 respondentów z takich krajów, jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Holandia.


Pracownicy oczekują od pracodawców zaangażowania w pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych

Pracownicy oczekują od pracodawców zaangażowania w pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych

Pracownicy w coraz większym stopniu oczekują od swoich pracodawców pozytywnego wkładu w rozwiązywanie kwestii społecznych.

Według 74% badanych możliwości, które firma zyskuje dzięki nowoczesnym technologiom i automatyzacji pewnych zadań powinny przełożyć się na osiągnięcie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Natomiast 65% oczekuje od swojego pracodawcy, że ten będzie włączał się w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym czy nierównościom społecznym. 

Wsparcie ze strony przedsiębiorstw dla organizacji rządowych i non-profit jest konieczne. Współpraca i zrównoważony rozwój muszą znajdować się u podstaw strategii działania każdej nowoczesnej firmy.

Przeczytaj cały artykuł


Rosną oczekiwania wobec pracodawców. Ci powinni w większym stopniu zaangażować się w rozwój umiejętności pracowników oraz dostosowywać swoją firmę do zmian w środowisku pracy.

Rosną oczekiwania wobec pracodawców. Ci powinni w większym stopniu zaangażować się w rozwój umiejętności pracowników oraz dostosowywać swoją firmę do zmian w środowisku pracy.

Pracownicy optymistycznie patrzą na możliwości, jakie niosą ze sobą nowe technologie w miejscu pracy. Uznają, że te wpływają pozytywnie na współpracę i pozwalają na większą elastyczność. Większość pracowników (81%) oczekuje, że pracodawca przygotuje ich do zmian i zadba o rozwój ich kompetencji technologicznych.

Nigdy wcześniej nowe technologie nie wpływały tak szybko na sytuację na rynku. I nic nie wskazuje na to, aby tendencja ta miała osłabnąć. Technologia wciąż będzie zmieniać sposób w jaki pracujemy. Pozwoli zapomnieć o wielu mozolnych i powtarzalnych zadaniach i skupić się na bardziej kreatywnym aspekcie pracy. Najlepszymi pracodawcami są firmy, w których największy nacisk kładziony jest na rozwój współpracy i elastyczność. Nowe podejście może okazać się bezcenne. To dzięki niemu pracownicy będą w dużo większym stopniu zmotywowani i entuzjastycznie nastawieni do codziennych obowiązków.

Przeczytaj cały artykuł


Jeśli Sztuczna Inteligencja ma rzeczywiście pozytywnie wpłynąć na środowisko pracy, to jej wdrożenie musi poprzedzać precyzyjne określona strategia.

Jeśli Sztuczna Inteligencja ma rzeczywiście pozytywnie wpłynąć na środowisko pracy, to jej wdrożenie musi poprzedzać precyzyjne określona strategia.

Powstają kolejne innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do transformacji środowiska i stylu pracy. Większość pracowników postrzega te zmiany w pozytywny sposób. Są przekonani, że nowoczesne technologie sprawią, że wykonywanie służbowych obowiązków stanie się łatwiejsze. To wiąże się z większymi oczekiwaniami wobec pracodawców. Chcą by ci inwestowali i zapewnili im dostęp do narzędzi, które pozwolą im pracować w nowoczesnym środowisku i przygotować się na wymagania miejsca pracy przyszłości.

Dzięki innowacyjnej technologii pracownicy będą mogli skoncentrować się w dużo większym stopniu na realizacji kreatywnych i strategicznych zadań. Ma to dla nich duże znaczenie. Aż 72% badanych chce mieć realny wpływ na sukces i wyniki osiągane przez swojego pracodawcę.

Problemem stanowi niestety brak komunikacji. Pracodawcy nie informują pracowników o swoich planach i strategii związanej z wdrożeniem nowych rozwiązań technologicznych.

Przeczytaj cały artykuł