Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

USŁUGA KTÓREJ POTRZEBUJESZ

USŁUGA KTÓREJ POTRZEBUJESZ  to prosty i ekonomiczny sposób na zapewnienie wszystkim użytkownikom w firmie, wysokiej jakości pomocy, technicznej IT. Nie wymagają wysokich, jednorazowych, nakładów finansowych ani dodatkowego obciążania Twoich pracowników IT.

USŁUGI KTÓRE POTRZEBUJESZ  można dostosować zgodnie z indywidualnymi priorytetami w zakresie infrastruktury IT i urządzeń klienckich. Usługi z naszej oferty można odpowiednio dobierać, a elastyczny model opłat umożliwia płacenie tylko za te usługi których aktualnie używasz.

Zasadnicza usługa polega na dostarczaniu i konserwacji infrastruktury dla użytkowników końcowych, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów i smartfonów. Do wyboru jest też pełna oferta usług dodatkowych, które można dopasować do bieżących potrzeb biznesowych.

Usługi związane z urządzeniami dla użytkowników końcowych obejmują takie czynności jak:

 • obsługa administracyjna,
 • konfiguracja,
 • wdrażanie,
 • zdalne zarządzanie i wsparcie urządzeń klienckich,
 • konserwacja w siedzibie klienta.
Następnie można wybrać usługi pomocy technicznej, takie jak:
 • konsultacje i ocena,
 • ciągła optymalizacja,
 • wycofywanie z eksploatacji,
 • tworzenie kopii zapasowych w chmurze,
 • usługi instalacji, przenoszenia, dodawania, zmiany i usuwania sprzętu (IMACD),
 • w pełni zintegrowane biuro pomocy technicznej End-User Service Desk.

Funkcje i zalety

W ramach USŁUGI KTÓREJ POTRZEBUJESZ  oferujemy sprawdzone urządzenia klienckie dobrane odpowiednio do potrzeb użytkowników, a także doświadczenie techniczne zaspokajające potrzeby Twojej firmy na każdym jej etapie.

Plan usług dostosowany do priorytetów firmy

Pomagamy w ocenie aktualnego stanu środowiska IT dla użytkowników końcowych, aby dobrać najlepsze rozwiązanie dla firmy i zminimalizować koszty posiadania infrastruktury IT. Usługa ta obejmuje regularne spotkania z konsultantem firmy Ricoh, dzięki czemu dostosowuje się do rozwoju firmy.

Elastyczny model opłat

USŁUGA KTÓREJ POTRZEBUJESZ zapewnia ekonomiczne, skalowalne i specjalistyczne wsparcie IT. Nie wymagają ona wysokich wstepnych nakładów finansowych i jest rozliczana od stanowiska, dzięki czemu płaci się tylko za faktycznie wykorzystywane usługi. Nasz plan opłat jest przejrzysty i przewidywalny, dzięki czemu zawsze wiadomo, jakie będą koszty usługi.

Niezawodna i dostosowywana pomoc techniczna

Dysponujemy rozległą siecią krajowych i międzynarodowych zespołów usługowych, a także zapewniamy zdalne monitorowanie urządzeń i zarządzanie nimi. Nasz elastyczny model usługowy umożliwia łatwe dostosowywanie świadczonych usług do rozwoju i zmian w działalności firmy.

Uproszczone zarządzanie infrastrukturą IT

USŁUGA KTÓREJ POTRZEBUJESZ oferuje jeden punkt kontaktu w zakresie osługi infrastruktury IT i pomocy technicznej dla użytkowników końcowych. Zespół konsultantów Service Desk koordynuje wszystkie aspekty usług IT. Jeżeli firma korzysta także z innych usług firmy Ricoh, takich jak przetwarzanie obrazu i zarządzanie dokumentami, możemy zintegrować je z naszym rozwiązaniem wsparcia IT.

Wszystkie usługi świadczymy zgodnie z metodologiami zarządzania projektami opartymi na najlepszych praktykach, takimi jak ITIL, Prince2 i Six Sigma. Dzięki temu klienci mogą oczekiwać spójnej, niezawodnej obsługi niezależnie od miejsca.

Case studies

Poniższe przykłady ilustrują możliwość konfiguracji USŁUGI KTÓRE POTRZEBUJESZ pod kątem różnych sytuacji:

Przypadek 1 — racjonalizacja starzejących się zasobów sprzętowych

Wyzwanie

Firma musiała się uporać ze starzejącymi się, niestandardowymi zasobami komputerów PC, na które składały się urządzenia różnych marek i modeli o wysokim stopniu awaryjności. Ze względu na liczne i zróżnicowane konfiguracje sprzętowe oraz programowe, obsługa i konserwacja floty komputerów PC okazała się kosztowna, a wewnętrzni pracownicy IT byli zbyt zajęci obsługą zgłoszeń od użytkowników, by koncentrować się na bardziej strategicznych i wartościowych projektach.

Rozwiązanie

Po dostarczeniu, wdrożeniu i skonfigurowaniu przez firmę Ricoh nowych urządzeń klienckich wszyscy użytkownicy mogą korzystać z konsekwentnie wydajnych komputerów. Zespół usługowy firmy Ricoh proaktywnie monitoruje działanie floty komputerowej i nadzoruje regularne aktualizacje oraz konserwację. Dzięki temu wewnętrzny zespół IT ma więcej czasu na opracowywanie długoterminowych projektów modernizacji infrastruktury IT.

Przypadek 2 — wsparcie na każdym kroku

Wyzwanie

Firma planowała modernizację zasobów IT dla pracowników i poszukiwała sposobu na sprawniejszą i bardziej ekonomiczną pomoc techniczną. Ze względu na ścisłe zasady zabezpieczeń oraz aspekty ekologiczne firma potrzebowała sprawdzonego partnera, który pomoże jej wycofać z eksploatacji i zutylizować dotychczasowy sprzęt.

Rozwiązanie

Oprócz dostarczania nowych urządzeń klienckich, firma Ricoh oferuje także w pełni zarządzane usługi wycofywania urządzeń z eksploatacji, obejmujące bezpieczne usuwanie danych oraz sprzedaż starych komputerów. Dzięki USŁUDZE KTÓREJ POTRZEBUJESZ możesz polegać na firmie Ricoh jako usługodawcy zapewniającym pracownikom pomoc techniczną Service Desk w modelu outsourcingowym. Awarie infrastruktury IT są usuwane przez firmę Ricoh za pośrednictwem usług zdalnych oraz w ramach bezpośredniej pomocy technicznej w Twojej Firmie.

Powiązane usługi