Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Zintegrowane usługi zarządzania cyklem eksploatacji IT

Zintegrowane usługi zarządzania cyklem życia IT firmy Ricoh umożliwiają krajowym i międzynarodowym przedsiębiorstwom optymalizację i przekształcenie infrastruktury IT.

Nasza oferta usług IT oparta na najlepszych praktykach branżowych, pomaga firmom w opracowaniu i rozwijaniu ich strategii IT oraz zaprojektowaniu i realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych. Kiedy infrastruktura IT spełnia już swoje zadania, oferujemy Państwu spersonalizowane i elastyczne opcje pomocy technicznej.

Firmom międzynarodowym zapewniamy pojedynczy punkt kontaktu umożliwiający koordynację wszystkich dostarczanych usług firmy Ricoh, na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Działania te wspiera nasz zespół Service Desk, lokalne centra technologiczne oraz rozległa sieć iżynierów serwisu.

Zintegrowane usługi zarządzania cyklem życia IT firmy Ricoh to wszechstronna i dostosowywana oferta usług informatycznych uzupełniająca obecne możliwości IT Państwa firmy. Wchodzące w jej zakres usługi wsparcia, zarówno lokalnego jak i wsparcia na żądanie, umożliwiają Państwa pracownikom koncentrację na wykonywanej pracy oraz podniesieniu poziomu inowacyjności firmy.

Nasza oferta obejmuje następujące usługi:

 • doradztwo, projektowanie i zarządznie procesem zmiany;
 • zarządzanie produktami i logistyką;
 • przygotowanie i wdrożenia;
 • zarządzanie dostarczanymi usługami;
 • pomoc techniczna i wsparcie serwisowe;
 • wycofywanie z użycia po upływie zakładanego czasu eksploatacji.

Funkcje i zalety

Jako strategiczny partner naszych klientów, pracujemy wspólnie nad określeniem,  które usługi maja największą wartość dla Państwa firmy, aby pomoc techniczna była dobrze ukierunkowana i skuteczna.

Oferujemy m. in. konsultacje, usługi projektowe, realizacje procesów zakupowych, dostawy, konserwację i optymalizację infrastruktury zarządzanie nią, a także w miarę potrzeb odpowiednią pomoc techniczną . Naszymi usługami zarządzamy przy użyciu sprawdzonych metodologii, takich jak ITIL, Prince2 i Six Sigma, konsekwentnie zapewniając wysoką jakość usług we wszystkich regionach.

Niższy koszt utrzymania infrastruktury IT

Wybierając Ricoh jako partnera Twojej firmy, możnesz uprościć zarządzanie infrastrukturą IT, a Twoi pracownicy mogą skupiąć się na wspieraniu rozwój firmy zamiast jej działań operacyjnych.

Wybierając nasze usługi w celu wsparcia własnego zespołu IT, możesz obniżyć ogólne koszty operacyjne, zmniejszyć złożoność operacji i osiągnąć wymierne korzyści finansowe. Zintegrowane usługi IT Lifecycle zapewniają Twojej firmie pełną kontrolę nad usługami, które otrzymujesz. W połączeniu z przejrzystym model rozliczeniowy usług firmy Ricoh,  planowanie budżetu IT staje się dużo prostsze .

Większa wydajność swojej infrastruktury

Nasz proces pomocy technicznej został zaprojektowany tak aby zapewnić optymalizację wydajności Twojej infrastruktury w celu zwiększenia efektywności środowiska IT firmy. Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiazań wpołączeniu z akredytowanym zespołom i strategicznemu partnerstwu z dostawcami technologii IT oferujemy rozwiązania, które usprawniają niezawodność działania Twojej firmy.

Katalog zintegrowanych i skalowalnych opcji wsparcia

Nasza oferta wsparcia IT jest kompleksowa i skalowalna, a zespół Service Desk stanowi pojedynczy punkt kontaktu w sprawach dostarczanych usług pomocy technicznej — zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. Zintegrowane usługi IT Lifecycle można również łączyć z naszym usługami wsparciem infrastruktury obiegu dokumentów i systemów komunikacji. Połączone usługi Ricoh zapewniają kompleksowe zarządzania infrastrukturą IT.

Case studies

Ricoh pomaga "specjalistom od doręczeń" w budowie infrastruktury IT w siedzibie głównej

Klient jest przodującym usługodawcą w dziedzinie dostarczania przesyłek, obsługującym niemal 200 milionów odbiorów i doręczeń rocznie. W wyniku podziału głównej firmy, firma musiała zorganizować swoją siedzibę główną i zapewnić sobie usługi wsparcia oraz infrastrukturę IT. Aby skrócić czas wdrażania i zwiększyć efektywność bieżącego wsparcia technicznego, klient zdecydował się na outsourcing zarządzania infrastrukturą komputerów IT na rzecz firmy Ricoh.

Podczas przenoszenia procesów firmowych do nowej siedziby firma Ricoh współpracowała z wewnętrznym działem IT podczas projektowania, uruchamiania i zarządzania wdrożeniem nowej infrastruktury IT oraz przestrzeni biurowej. Podczas migracji procesów i systemów klienta z dotychczasowej głównej infrastruktury firma Ricoh świadczyła usługi doradcze oraz wykonywała m. in migrację poczty e-mail IBM Lotus Notes do systemów Microsoft Exchange.

Firma Ricoh monitoruje i konserwuje infrastrukturę IT w centrach danych klienta, komputery użytkowników końcowych, wraz z zainstalowanym oprogramowanie, maksymalizując dostępność dostarczanych przez IT usług biznesowych. Zarządza firmowyą usługą IT Service Desk, zapewniając sprawną obsługę przy użyciu rozwiązań wsparcia zdalnego jak i lokalnego.

Firma Ricoh dysponuje elastycznym katalogiem usług IT wspierających szybkie zmiany w firmach i potrzeby biznesowe. Zapewniamy także porady w zakresie budowania firmowej strategii IT, oferując dostęp do informacji na temat nowości technicznych największych producentów, a także wskazując, jak mogą one zaspokajać pojawiajace się potrzeby biznesowe.

Powiązane usługi

 • Pay Per Seat

  USŁUGA KTÓREJ POTRZEBUJESZ

  Pełny zakres usług i rozwiązań IT dotyczących urządzeń użytkowników z rozliczeniem na podstawie wykorzystania.

 • Power Office

  PROSTE IT

  Dwie wszechstronne, opłacalne opcje wsparcia IT przeznaczone dla małych firm