Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Nasze podejście

Podczas realizacji usług kluczowa jest dla nas bliska współpraca z klientem. Dzięki temu podejściu, nasze rozwiązania są bardzo dobrze dostosowane do konkretnych potrzeb danej organizacji.


Model świadczenia usług

Konsultanci Ricoh współpracują z klientami w oparciu o pięcioetapowy proces adaptacyjny. Pozwala to nam dobierać rozwiązania, które będą harmonijnie działały z już istniejącą infrastrukturą oraz będą wpisywały się w długofalowe plany rozwoju firmy.

 1. Zrozumienie

  Ścisle współpracujemy z zespołem klienta, aby bardzo dobrze zrozumieć działalność, infrastrukturę oraz cele firmy. Wspólnie analizujemy plany strategiczne, cele finansowe i najważniejsze procesy związane z przetwarzaniem informacji.

 2. Doskonalenie

  Następnie opracowujemy praktyczny plan doskonalenia procesów i infrastruktury umożliwiający osiągnięcie ogólnych celów firmy. Na tym etapie określamy także realistyczne miary i kluczowe wskaźniki wydajności, na podstawie których mierzymy powodzenie swoich działań.

 3. Przekształcanie

  Jest to etap wdrożenia usługi. Wspólnie z zespołem klienta wdrażamy wybrane rozwiązanie i pomagamy w opracowywaniu strategii ułatwiających pracownikom dostosowanie się do zmian. Zaczynamy także monitorowanie reakcji pracowników na nowe procesy i przepływ dokumentów.

 4. Nadzór

  Na tym etapie zaczynamy aktywnie monitorować wdrożone udoskonalenia. Przy użyciu narzędzi do zarządzania mierzymy skuteczność nowej infrastruktury i procesów oraz raportujemy wyniki na podstawie miar określonych na wcześniejszym etapie projektu.

 5. Optymalizacja

  Celem tego etapu jest ciągłe doskonalenie. Firmy nieustannie podlegają zmianom, a nowe technologie pojawiają się codziennie. Na tym etapie dbamy o to, by wdrożone rozwiązania spełniały swoje zadanie w obliczu zmian i rozwoju firmy.

Our Approach Diagram
Partnerstwo

Podczas całego procesu ściśle współpracujemy z klientami, aby zrozumieć ich działalność, strategię i cele. Poznajemy sposób działania, współpracy i wymiany informacji w firmie, a także relacje z klientami i partnerami biznesowymi.

Staramy się poznać przełożonych i pracowników, ponieważ to od nich zależy powodzenie każdego programu. Wspólnie z zespołami klienta określamy najbardziej przydatne dla nich narzędzia i informacje.

Dzięki temu:

 • zyskujemy wiedzę na temat procesów biznesowych i modelu pracy;
 • poznajemy w jaki sposób pracownicy korzystają z informacji, jakim wyzwaniom muszą stawić czoło;
 • dbamy o odpowiednie dopasowanie naszych rozwiązań do potrzeb pracowników i celów firmy.

Kierowanie projektami

Kierownicy projektów firmy Ricoh są aktywnie zaangażowani we wdrożenie zalecanych rozwiązań. Dzięki doskonałej orientacji w działalności firmy mogą efektywniej zarządzać całym procesem.

Nasi doświadczeni kierownicy projektów:

 • dostosowują sposób prowadzenia projektu do konkretnych potrzeb danej organizacji;
 • nadzorują efektywność i terminowość wdrożenia;
 • są odpowiedzialni za jakość i spójność wdrożenia;
 • monitorują, mierzą i raportują postępy w pracach.

Zarządzanie usługami

Stosowana przez Ricoh metodologia zarządzania usługami bazuje na standardzie ITIL (Information Technology Infrastructure Library). W tym podejściu kluczowa jest harmonizacja usług IT z potrzebami biznesowymi.

Po wdrożeniu rozwiązania klient może powierzyć Ricoh obsługę związaną z bieżącym funkcjonowaniem systemu. Menedżerowie ds. usług współpracują ściśle z zespołami wewnętrznymi przy mierzeniu i optymalizacji oraz zarządzaniu rozwiązaniem.  

Nasi menedżerowie ds. usług:

 • są odpowiedzialni za raportowanie na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym;
 • zarządzają projektem zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami;
 • dbają o zgodność z wcześniej przyjętymi wskaźnikami i kryteriami.


Globalny zespół przypisany do klienta

Każdemu klientowi przydzielamy zespół kierowany przez globalnego opiekuna klienta, który działa jako centralny punkt kontaktu. Skład zespołu zależy od potrzeb danego projektu i obejmuje zazwyczaj:

 • globalnego opiekuna klienta, czyli główny punkt kontaktu;
 • globalnego menedżera ds. kontraktów, który zajmuje się umowami i cenami;
 • globalnego konsultanta ds. rozwiązań, który gromadzi wymagania i projektuje rozwiązanie;
 • globalnego technicznego kierownika projektu, który stanowi główny punkt kontaktu w sprawach technicznych;
 • globalnego kierownika projektu, który zajmuje się bezpośrednim, taktycznym zarządzaniem projektem;
 • globalnego menedżera ds. realizacji usług, który zajmuje się codziennym zarządzaniem operacyjnym.

Global Service Delivery

Nie udało się znaleźć potrzebnych informacji?

Zachęcamy do kontaktu i rozmowy o tym, jak możemy pomóc.

Kontakt