Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

InfoPrint Manager

Programy InfoPrint® Manager for AIX® i InfoPrint® Manager for Windows® mogą pomóc zunifikować infrastrukturę produkcyjną w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Łączą one w jednym rozwiązaniu wydajną, stanowiącą branżowy standard architekturę Advanced Function Presentation™ (AFP™), obszerne transformacje strumienia danych oraz rozbudowane możliwości zarządzania produkcją. Dzięki temu rozwiązaniu można osiągnąć centralizację zarządzania środowiskami drukowania produkcyjnego oraz rozproszonego. Zadania drukowania z wielu źródeł można transformować, drukować, przesyłać faksem lub pocztą e-mail.

Główne cechy

 • Centralizacja zarządzania produkcją ze zautomatyzowanym sterowaniem zadaniami, kolejkami i drukarką. obejmująca bazujący na sieci Web graficzny interfejs użytkownika (GUI), zapewniający wydajną, elastyczną wizualizację danych i ułatwienie obsługi dla operatorów
 • Skalowanie wydajności i ceny na serwerach AIX® lub Windows®
 • Obsługa wielu strumieni danych i typów urządzeń
 • Opcjonalna funkcja Pull Print, umożliwiająca poprawienie oszczędności papieru, bezpieczeństwa i elastyczności
 • Drukowanie zadań spoza architektury AFP™ na niezawodnych, odznaczających się wysoką prędkością lub rozproszonych drukarkach AFP z zastosowaniem wbudowanych przekształceń strumienia danych
 • Udostępnienie obszernych dzienników komunikatów, błędów i ewidencjonowania, ułatwiających diagnozowanie problemów oraz śledzenia kontroli i informacji o ewidencjonowaniu do celów związanych z obciążeniem zwrotnym
 • Oferowane jest opcjonalne, powiązane oprogramowanie, umożliwiające płynną migrację z aplikacji Xerox LPS/Metacode do architektury AFP lub przekształcenie danych wyjściowych AFP w dane PDF, które można wysyłać jako załączniki wiadomości e-mail
Funkcje i zalety

Scentralizowane zarządzanie
Uprość operacje i obniż całkowite koszty posiadania, zarządzając i monitorując systemy produkcyjne za pomocą opartego na sieci Web interfejsu GUI, umożliwiającego operatorom łatwe zdalne wyświetlanie i zarządzanie drukarkami, kolejkami i zadaniami z poziomu przeglądarki, w dowolnym miejscu sieci. Widok sieci Web można dostosować zgodnie z preferencjami poszczególnych operatorów. Użytkownicy mogą uruchamiać, zatrzymywać lub przenosić zadania drukowania lub uruchamiać, zatrzymywać, cofać, przechodzić do przodu lub wyłączać drukarki.

Powiadomienia dla użytkownika i operatora
Popraw wydajność, dostarczając informacje o występujących zdarzeniach dotyczących zadań drukowania lub drukarek użytkownikom, pocztą e-mail, w powiadomieniach wyświetlanych na ekranie lub za pomocą urządzeń bezprzewodowych. Dostosuj profile powiadomień dotyczących swoich zadań i drukarek tak, aby odpowiednie osoby mogły szybko otrzymać komunikaty i odpowiedzieć na nie.

Inteligentne trasowanie i tworzenie harmonogramów dla dokumentów
Zwiększ wydajność operacji, dostosowując każde zadanie drukowanie do właściwej drukarki w celu
ułatwienia maksymalizacji produkcyjności i redukcji kosztów przedruku. Zadania można zaplanować dla miejsc docelowych na podstawie rozmiaru, rozdzielczości, modelu drukarki lub typu nośnika. Zadania można automatycznie umieszczać w kolejkach do miejsc docelowych, spełniających ich wymagania, takie jak dupleksowanie lub inne formaty dokumentów.

Elastyczne opcje konfiguracji
Wykorzystaj dokonane inwestycje konfigurując infrastrukturę drukowania w celu zrównoważenia obciążeń zadaniami przez rozłożenie ich między wiele drukarek. Uproszczenie całości procesu drukowania i zmniejszenie przerw między zadaniami może poprawić stopień wykorzystania drukarek, ułatwiając zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania. Opcje konfiguracji programu InfoPrint® Manager umożliwiają również:

 • Klastrowanie drukarek
 • Łatwe przekierowywanie zadań podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych lub wykonywanie obsługi profilaktycznej
 • Podtrzymywanie zadań, w przypadku których wystąpiło niepowodzenie i automatyczne wyłączenia drukarek, których dotyczą problemy
 • Równoległe przekształcanie i drukowanie danych
 • Zapisywanie przetworzonych plików w celu wydajnego przedruku lub wydrukowania wielu kopii
 • Automatyczne ponawianie zadań po usterkach sieci
 • Obsługę wielu strumieni danych wejściowych i wyjściowych
 • Wysyłanie i odbieranie faksów
 • Odbieranie zadań z wielu lokalizacji i wysyłanie ich do różnych lokalizacji i/lub urządzeń.

Zróżnicowane metody przesyłania zadań
Zwiększ elastyczność i skalowalność dzięki możliwości otrzymywania zadań z wielu źródeł, w tym komputerów z systemem Microsoft® Windows®, serwerów Linux i UNIX oraz systemów komputerów głównych za pośrednictwem funkcji pobierania Download lub Download Plus PSF dla systemu IBM z/OS®. Współdziel drukarki między aplikacjami hostów i stacji roboczych w celu maksymalizacji wydajności i wykorzystania istniejących inwestycji. Powiąż istniejące rozwiązanie faksowania z programem InfoPrint® Manager i wysyłaj faksy, korzystając ze znanych metod.

Obsługa przekształceń strumieni danych
Zarządzaj danymi wyjściowymi na poziomie przedsiębiorstwa w celu optymalizacji wydajności bez zmiany istniejących aplikacji, strumieni danych lub poleceń drukowania. Program InfoPrint® Manager obejmuje przekształcenia strumienia danych, umożliwiając przyjmowanie zadań z różnych aplikacji i kierowanie ich do odpowiednich urządzeń drukujących, w tym drukarek InfoPrint® i pochodzących od innych producentów. Funkcja drukowania SAP umożliwia rozszerzenie planowania produkcji w środowisku planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) przez przesłanie danych  ABAP i OTF systemu SAP w celu przekształcenia do formatu AFP™ i wydrukowania. Opcjonalne przekształcenia umożliwiają konwersję starszych danych Xerox LPS/Metacode do formatu AFP, lub przekształcenie danych AFP do formatu PDF, umożliwiające ich wysyłanie pocztą e-mail, przechowywanie w archiwum lub prezentację w sieci Web. 

Funkcja Pull Print
Popraw oszczędność papieru, bezpieczeństwo i elastyczność:

 • Funkcja Pull Print powoduje wysyłanie uwierzytelnionych zadań do programu InfoPrint Manager tak, aby były utrzymywane na serwerach drukowania do chwili, gdy użytkownik zażąda ich zwolnienia przez ponowną autoryzację na drukarce. Ponieważ te zadania są drukowane gdy użytkownik czeka przy drukarce, można je skonfigurować tak, aby były drukowane bez stron transparentów i zaoszczędzić w ten sposób papier. Niepobrane zadania są usuwane po skonfigurowanym okresie utrzymywania. Zadania są rejestrowane, aby umożliwić dokładne obciążenia zwrotne.

Oparty na sieci Web interfejs GUI
Uprość obsługę i zwiększ kontrolę dzięki bogatej wizualizacji w celu zarządzania i interpretacji danych na ekranie:

 • Wyświetlaj wiele zasobników lub ramek zawierających informacje, przesuwaj je i zmieniaj rozmiary.
 • Wybieraj określone kolumny danych, aby je wyświetlić, posortować i przefiltrować zgodnie z potrzebami.
 • Definiuj osobiste ustawienia, które możesz zapisać.
 • Wyszukuj kolejek, miejsc docelowych i zadań na wielu serwerach programu InfoPrint® Manager.  

Specyfikacja

Minimalne wymagania sprzętowe:W zależności od wymaganej wydajności drukarek i zadań drukowania, system AIX lub Windows Server® będący w stanie uruchomić dowolny z poniższych systemów operacyjnych.
Wymagania programowe:InfoPrint Manager dla AIX wymaga AIX w wersji 5.3, 6.1 or 7.1.
InfoPrint Manager dla Windows wymaga systemu Microsoft® Windows Server 2008 Standard Edition, Windows Vista® Business i Enterprise Editions, Windows 7, Windows Server 2003 Standard Edition i R2 Standard Edition, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional lub Windows 2000 Server.
Sieciowy interfejs wizualny jest obsługiwany przez przeglądarkę Internet Explorer 6.1 lub nowszą oraz Mozilla Firefox.
Metody przesyłania:Wiersz polecenia pdpr
InfoPrint® Submit Express
InfoPrint Select
InfoPrint Job Ticketer
lp, lpr, AIX enq i qprt
Hotfolders
Aplikacje SAP
AFP™ Download Plus z programu Print Services Facility dla systemu z/OS®, AFP Download z programu Print Services Facility dla systemu z/OS


Powiązane oprogramowanie i aplikacje

 • InfoPrint Font Collection

  InfoPrint Font Collection

  Kolekcja czcionek InfoPrint® obejmuje różne zestawy znaków i strony kodowe Advanced Function Presentation™, umożliwiając standardowo druk przy użyciu znajomych krojów pisma.

 • Ricoh Web Enablement Solutions Suite

  Ricoh Web Enablement Solutions Suite

  Oprogramowanie Web Enablement umożliwia konwersję dokumentów Advanced Function Presentation™ (AFP™) i prostych dokumentów z danymi liniowymi na format Adobe® Acrobat® PDF.

 • InfoPrint PPFA

  InfoPrint PPFA

  Oszczędź czas i pieniądze wymagane do wprowadzania zmian programowych w celu udoskonalenia formatowania wydruków na drukarkach AFP™ i PDS™.