Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Kodeks postępowania dostawców Grupy Ricoh

Kodeks postępowania dostawców Grupy Ricoh odnosi się do takich kwestii, jak prawa człowieka, ochrona środowiska, a od 2016 r. – klauzulę o wolności zrzeszania się w oparciu o konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać tej polityki i prowadzić działalność zgodnie z zapisanymi w niej standardami etycznymi.

Zapoznaj się z Kodeksem postępowania dostawców Ricoh

Prawa człowieka w łańcuchu dostaw

Na bieżąco oceniamy zagrożenia związane z prawami człowieka. Pozwala nam to określić zagrożenia i cele. Działamy w oparciu o główne standardy międzynarodowe oraz wytyczne ONZ.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

Zmniejszenie wpływu naszego łańcucha dostaw na środowisko

21 zakładów produkcyjnych Ricoh funkcjonuje w Japonii, obu Amerykach, Europie, regionie Azji i Pacyfiku oraz w Chinach.

Cały proces produkcyjny i łańcuch dostaw jest zaplanowany w taki sposób, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. Stale rozwijamy nowe technologie i rozwiązania, które pozwalają usprawnić poszczególne etapy związane z pakowaniem, transportem i magazynowaniem

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Audyty dostawców

W 2009 roku wprowadziliśmy system samooceny CSR, aby pomóc naszym dostawcom we wdrożeniu procesu „planuj, wykonaj, sprawdź, działaj”. Takie podejście gwarantuje, że wszyscy nasi dostawcy spełniają te same standardy w zakresie ochrony praw człowieka, środowiska, BHP oraz innych kluczowych obszarów. Na podstawie wyników samooceny możemy określić obszary wymagające poprawy i pomóc naszym dostawcom spełnić odpowiednie standardy.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Źródła minerałów z regionów ogarniętych konfliktami

Popieramy zasadę dotyczącą korzystania z minerałów pochodzących z regionów ogarniętych konfliktami przyjętą przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w 2012 roku. Zgodnie z nią spółki giełdowe mają obowiązek ujawniania i zgłaszania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przypadków wykorzystywania minerałów pochodzących z Demokratycznej Republiki Konga i krajów sąsiadujących.

Nieustannie pracujemy nad poprawą przejrzystości naszego łańcucha dostaw, aby zapewnić odpowiedzialne praktyki w zakresie pozyskiwania minerałów. Jesteśmy również aktywnym członkiem „Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnego Handlu Minerałami”, powołanej w maju 2012 r. przez Japońskie Stowarzyszenie Przemysłu Elektroniki i Technologii Informacyjnych (JEITA). Od 2013 roku we współpracy z naszymi dostawcami prowadzimy coroczne badania nad odpowiedzialnym pozyskiwaniem surowców mineralnych.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju

 • Zrównoważony rozwój

  Zrównoważony rozwój

  W Ricoh wiemy jak ważne jest działanie zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 • Sustainability and Planet

  Planeta

  Dbając o środowisko naturalne nie koncertujemy się tylko na swojej działalności. Tworzymy też rozwiązania, które pomagają naszym klientom funkcjonować w sposób bardziej zrównoważony.

 • Sustainability - Governance and Policies

  Zarządzanie i polityka firmy

  Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzić działalność gospodarczą w sposób uczciwy i z zachowaniem najwyższych standardów etycznych, zgodnie z prawem i przepisami branżowymi.