Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

Wiemy, że aby wywiązać się z naszych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, musimy dokładnie przeanalizować to, w jaki sposób oddziałujemy na środowisko, ustalić cele i zaplanować działania. Cele środowiskowe stanowią bardzo ważny element naszej strategii biznesowej.

Nasze zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Przyjęte w 2015 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) obejmują 17 kluczowych kwestii społecznych. Cele SDG zostały uzgodnione przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ w ramach światowej Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Cele Zrównoważonego Rozwoju mają ogromny wpływ na naszą strategię rozwoju biznesu i stanowią kryterium oceny realizowanych działań.

Our approach to sustainability - SDG Goals


Pozytywny wpływ na społeczeństwo

W 2014 r. przeprowadziliśmy kompleksową ocenę istotności, aby ustalić, które kwestie zrównoważonego rozwoju stanowią ryzyko i/lub szanse dla naszej firmy.


Sustainability - Our approach to sustainability - Materiality analysis


Na podstawie tej analizy zidentyfikowaliśmy siedem priorytetowych kwestii, które odnoszą się do następujących dwunastu Celów Zrównoważonego Rozwoju:

Sustainability - Our approach to sustainability - Priorities

Siedem priorytetowych kwestii i zaangażowanie naszej firmy

 1. Wartość i kreatywność płynąca z pracy: nasze innowacyjne technologie i usługi pozwalają podnieść efektywność pracy.
 2. Poprawa jakości życia: nasze technologie przyczyniają się do poprawy jakości życia. Tworzymy innowacyjne rozwiązania, które są wykorzystywane w instytucjach ochrony zdrowia i edukacyjnych.
 3. Społeczeństwo bezemisyjne: dążymy do osiągnięcia zerowej emisji pochodzącej z naszej działalności gospodarczej. Stale rozwijamy energooszczędne rozwiązania i korzystamy w coraz większym stopniu z energii odnawialnej.
 4. Gospodarka zamkniętego obiegu: działamy zgodnie z koncepcją gospodarki zamkniętego obiegu. Promujemy recykling i staramy się ponownie wykorzystywać materiały.
 5. Współpraca z interesariuszami: będziemy zacieśniać naszą współpracę z partnerami i dążyć do tego aby wszystkie strony zyskiwały na tej relacji.
 6. Dzielenie się innowacyjnością: będziemy dążyć do otwartej współpracy z uniwersytetami, instytutami badawczymi i innymi firmami aby razem tworzyć rozwiązania, które przyczynią się do rozwiązywania ważnych problemów społecznych.
 7. Różnorodność: w naszej firmie cenimy różnorodność i tolerancyjność.


Dzięki realizacji powyższych punktów aktywnie wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Poniższa ilustracja przedstawia, w jaki sposób wiążą się ze sobą: zasada 3 P, 5 priorytetowych kwestii oraz 12 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Sustainability - Our approach to sustainability - SDG Materiality

Case study:

Uniwersytet w Utrechcie – interaktywność i współpraca

Uniwersytet w Utrechcie to uczelnia, która w dużym zakresie korzysta z nowych technologii. „Laboratorium nauczania i uczenia się” to miejsce, które stworzyliśmy wspólnie z jej władzami. Wyposażyliśmy je w szereg rozwiązań - monitory interaktywne, systemy do wideokonferencji, aparaty sferyczne Theta oraz projektory. Naszym głównym celem było pokazanie potencjału nowoczesnych technologii w kontekście współpracy i wsparcia działań edukacyjnych.

Nasze globalne cele środowiskowe

Stale dążymy do obniżeniu wpływu, jaki na środowisko naturalne ma nasza działalność. Wyznaczone cele, zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Porozumieniem Paryskim, chcemy osiągnąć w dwóch etapach – do 2030 i 2050 roku. 

Do 2030 roku chcemy zredukować o 63% emisję gazów cieplarnianych generowanych przez nasze fabryki, biura i pojazdy a do 2050 obniżyć ją o 100%.

Do 2030 roku planujemy wykorzystywać co najmniej 30% energii odnawialnej, w 2050 jej udział ma być 100%. Zobowiązaliśmy się również do ograniczenia wykorzystania nowych zasobów o 50% w 2030 roku i 93% w 2050 roku.

Powyższe cele zostały określone w Environmental Action Plan. Obecnie pracujemy nad dalszym udoskonalaniem procesów, systemów i infrastruktury.

Aktywnie działamy na rzecz korzystania z odnawialnych źródeł energii. W 2017 roku zostaliśmy pierwszą japońską firmą, która dołączyła do RE100.

Nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju

 • Sustainability - People

  Społeczność

  Pozytywny i długotrwały wpływ na społeczności, w których funkcjonujemy, ma dla nas ogromne znaczenie. Dowiedz się więcej na temat naszych działań.

 • Sustainability and Planet

  Planeta

  Dbając o środowisko naturalne nie koncertujemy się tylko na swojej działalności. Tworzymy też rozwiązania, które pomagają naszym klientom funkcjonować w sposób bardziej zrównoważony.

 • Sustainability - Governance and Policies

  Zarządzanie i polityka firmy

  Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzić działalność gospodarczą w sposób uczciwy i z zachowaniem najwyższych standardów etycznych, zgodnie z prawem i przepisami branżowymi.