Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Środowisko


Zrównoważone społeczeństwo to zdolność znalezienia  punktu równowagi między potrzebami planety (środowiska), ludzi (społeczeństwa) i zysku (naszych działań ekonomicznych). Biorąc pod uwagę, że w niedalekiej przyszłości może dojść do wyczerpania zasobów naturalnych, produkcja może być uznana za zrównoważoną jedynie w przypadku, gdy zasoby są wykorzystywane ponownie.

Ricoh Comet Circle, schemat opracowany w 1994 roku, przedstawia model gospodarki okrężnej  (circular economy) funkcjonujący w obrębie naszej organizacji oraz w obszarze działań ekonomicznych i sieci dostawców. Odnosi się również do eksploatacji  rozwiązań Ricoh.

Nasze cele:

Zmniejszenie oddziaływania na środowisko
W pierwszym etapie określamy wpływ na środowisko w odniesieniu do każdego etapu cyklu życia produktu. Bierzemy pod uwagę wszystkie zaangażowane strony: grupę Ricoh, dostawców, klientów i firmy recyklingowe. Następnie skupiamy się na rozwoju technologii ekologicznych oraz możliwości ponownego wykorzystania i recyklingu naszych produktów.

Promocja wielowarstwowego systemu recyklingu
Zużyte produkty to cenne zasoby. Odzyskujemy je, a wartościowe komponenty wykorzystujemy ponownie. Te, których nie można użyć ponownie trafiają do recyklingu jako wysokiej jakości materiały. Powtarzamy ten cykl tak długo, jak to możliwe. Pozwala to zmniejszyć potrzebę użycia nowych materiałów i zminimalizować ilość odpadów.

Współpraca partnerska z firmami o podobnym podejściu
Współpracujemy z naszymi partnerami aby ograniczyć ilość szkodliwych dla środowiska substancji używanych w procesie wytwarzania, poprawić wydajność transportu oraz promować zielony marketing. Pomagamy też naszym partnerom recyklingowym podnieść jakość przetwarzanych zasobów oraz zminimalizować koszty i zużycie energii związane z tym procesem.

Po wprowadzeniu naszych produktów na rynek dbamy o edukację klientów, ułatwiamy dostęp do informacji na temat ekologicznych funkcji czy odpowiedniej utylizacji sprzętu.

Video: Ricoh contributes to the development of a sustainable society with the Comet Circle

Ricoh contributes to the development of a sustainable society with the Comet Circle

Ricoh i społeczeństwo zrównoważonego rozwoju — nasza strategia

Celem naszej wewnętrznej strategii jest zredukowanie do roku 2050 emisji CO₂ do poziomu 1/8 wielkości, jaką zanotowaliśmy w roku 2000. Aby go osiągnąć, pracujemy w trzech kluczowych obszarach:

1. Oszczędność zasobów i recykling
Podczas projektowania produktu staramy się minimalizować użycie komponentów i inwestujemy w zasoby alternatywne, takie jak plastiki roślinne czy tonery uzyskane z biomasy. Pracujemy nad tym, aby nasze urządzenia były mniejsze, prostsze i lżejsze, a kwestie recyklingu i ponownego wykorzystania mają dla nas kluczowe znaczenie.

Od 2001 roku nasze fabryki w Europie pracują według zasady zerowej ilości odpadów wysypiskowych, co oznacza odzyskiwanie 100% naszych zasobów.

Materiały eksploatacyjne, takie jak zużyte kasety z tonerem są ponownie wykorzystywane jako doniczki do kwiatów czy akcesoria do jazdy konnej. Nasze urządzenia ekologiczne są wytwarzane z maszyn wyłączonych z eksploatacji, pozwala to 40% ograniczenie emisji węglowej.

2. Oszczędzanie energii
Pozyskujemy energię elektryczną z energii słonecznej i innych źródeł odnawialnych, a nasze procesy produkcyjne przez cały czas ewoluują w kierunku wykorzystania metod wytwarzania o niskiej emisji węglowej.

Na etapie dystrybucji uważnie monitorujemy emisję CO₂ i przez cały czas poprawiamy efektywność naszego łańcucha dystrybucyjnego.

3. Zapobieganie skażeniom
Troszczymy się zarówno o środowisko, jak i o ludzi produkujących i użytkujących nasze produkty.

Wszystkie nasze produkty są zgodne z dyrektywą Restriction of Hazardous Substances (RoHS) uniemożliwiającą wprowadzanie na rynek produktów elektrycznych i elektronicznych zawierających którąkolwiek z sześciu wskazanych substancji niebezpiecznych. Dodatkowo nie zezwalamy na wykorzystanie kolejnych sześciu substancji, których obecnie nie ma na tej liście.

Stosujemy się do standardu REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) i rejestrujemy użycie wszelkich substancji chemicznych używanych w naszej działalności, a także zarządzamy nim w bezpieczny sposób. Co więcej, na obszarze całego łańcucha zaopatrzenia stosujemy własny, ścisły system zarządzania substancjami chemicznymi. 

Ricoh Group's sustainable environmental managementChcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej wizji i strategii, odwiedź naszą stronę globalną.

Odwiedź ricoh.com


Usługi dedykowane zarządzaniu zrównoważonym rozwojem

Usługi dedykowane zarządzaniu zrównoważonym rozwojem pozwalają zredukować negatywny wpływ na środowisko naturalne i koszty operacyjne wynikające z drukowania dokumentów. Rozwiązania Ricoh umożliwiają redukcję zużycia energii i papieru oraz obniżenie emisji CO₂.

Sustainability Management Services