Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Ricoh jest firmą globalną, jednocześnie staramy się brać aktywny udział w życiu wszystkich społeczności w których funkcjonujemy. Zgodnie z wizją naszego założyciela Kiyoshiego Ichimury „tworzymy innowacyjne rozwiązania z myślą o dobrze naszych klientów, prowadzimy firmę w sposób zrównoważony z myślą o przyszłości nas wszystkich”. Ta idea kształtuje sposób w jaki działamy jako Ricoh. Traktujemy firmę, społeczeństwo i planetę jako elementy wzajemnie połączone. Nasze podejście „Trzy P” — równowaga między potrzebami planety, ludzi i zysków (Planet, People, Profit) — to odzwierciedlenie filozofii zrównoważonego społeczeństwa i ważny element naszej tożsamości


Nasza strategia Społecznej Odpowiedzialność Biznesu

Jako globalna firma funkcjonujemy na wielu rynkach. Bardzo ważnym aspektem naszej działalności jest umiejętność dobrego zrozumienia potrzeb wszystkich grup interesariuszy, z którymi stykamy się prowadząc naszą działalność biznesową.  

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Ricoh, która powstała w roku 2003, koncentruje się na czterech kluczowych obszarach:

1. Uczciwość w działalności korporacyjnej
Rozwijamy i dostarczamy użyteczne, niezawodne produkty oraz usługi. Cechuje je nie tylko wysoka jakość ale również zgodność z najwyższymi standardami ochrony środowiska i bezpieczeństwa informacji.  Nasze działania prowadzimy w zgodzie z zasadami uczciwej konkurencji, szacunkiem dla prawa i zasad. 

2. Harmonia ze środowiskiem
Jako firma stale pracujemy nad rozwojem rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Więcej informacji na temat naszej strategii zrównoważonego rozwoju można znaleźć w sekcji Środowisko.

3. Szacunek dla ludzi
Dbamy o zachowanie przyjaznej i tolerancyjnej atmosfery w pracy. Wspieramy kreatywność i rozwój pracowników Ricoh. 

4. Harmonia ze społeczeństwem
Szanujemy kulturę i zwyczaje panujące w krajach, w których funkcjonujemy jako firma. Aktywnie angażujemy się w projekty ważne dla społeczności lokalnej. Otwarcie informujemy o naszych planach i realizowanych działaniach. 

Inicjatywy społeczne

Program “Drukowane Wspomnienia”
 
Ricoh jest firmą globalną, dlatego staramy się brać aktywny udział w życiu wszystkich społeczności w których funkcjonujemy. Ważną częścią programu “imagine. change. Challenge” jest partnerstwo z Alzheimer’s Research, wiodącą brytyjską organizacją charytatywną zajmującą się profilaktyką, terapiami i leczeniem chorób demencyjnych.
 
Dlaczego właśnie Alzheimer? Na całym świecie, każdego roku zostaje zdiagnozowanych 9,9 miliona nowych zachorowań, co daje jeden zdiagnozowany przypadek co 3,2 sekundy. Jedno na troje dzieci urodzonych dzisiaj będzie w przyszłości cierpiało na demencję. Obecnie nie ma skutecznej kuracji uwalniającej od tej przypadłości, ale dzięki badaniom można to zmienić.
 
Ricoh będzie organizowało działania fundraisingowe, a nasi pracownicy będą mogli wesprzeć akcje w ramach wolontariatu pracowniczego. Wszystkie zebrane dzięki tym aktywnościom fundusze pomogą światowej klasy naukowcom w badaniach nad poznaniem mechanizmów chorób dotykających osoby starsze, w tym Alzheimera. Ricoh stworzy również kilka kampanii podnoszących świadomość oraz uwrażliwiających społeczeństwo na kwestie związane z tymi schorzeniami.
 
Inne inicjatywy lokalne
 
Aktywnie zachęcamy naszych pracowników do wspierania społeczności lokalnych i zgłaszania własnych inicjatyw. W przeszłości były to na przykład:

  • Charytatywne wydarzenia sportowe, maratony
  • Wolontariat 
  • Sprzedaż ciast

Video:


Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej wizji i strategii CSR, odwiedź naszą globalną witrynę internetową.

Odwiedź ricoh.com