Zasady dotyczące plików cookie

Firma Ricoh wykorzystuje narzędzia do gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, aby zwiększyć przydatność witryny dla użytkowników. Informacje o zmianie tych ustawień i o plikach cookie można uzyskać tutaj.

Zasady dotyczące plików cookie

Co to są pliki cookie?
Cookies to małe fragmenty informacji, które są instalowane na komputerze podczas odwiedzania danej strony internetowej, i które przechowują i okazjonalnie przekazują informacje na temat korzystania ze strony. Szereg cookies wykorzystywanych przez Ricoh trwa tylko przez okres danej sesji internetowej i wygasa po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies są używane przez dłuższy czas, na przykład kiedy Ricoh jest zobowiązane do zapamiętania danych logowania, do następnych odwiedzin użytkownika strony internetowej.

Dlaczego używamycookies?
Ricoh używa cookies, aby poprawić jakość strony internetowej, aby poszerzać doświadczenia i tym samym zapewnić lepszą obsługę. Cookies pozwalają również Ricoh na monitorowanie i analizowanie sposobu korzystania z Serwisu i tego, do których stron i informacji na stronie internetowej użytkownik ma dostęp. Dzięki temu możemy zrozumieć, w jaki sposób strona internetowa jest wykorzystywana, a tym samym lepiej przygotować się do dostarczania usług i informacji, które interesują danego użytkownika.

Cookies wykorzystywane na stronie internetowej, a szczegółowo opisane poniżej zostały opracowane na podstawie wytycznych Międzynarodowej Izby Handlowej dotyczących kategorii cookies.

 • Bezwzględnie konieczne cookies - są niezbędne do funkcjonowania Strony internetowej i pozwalają na skorzystanie z zasadniczych cech Serwisu. Zasadnicze cechy Serwisu wymagają bezwzględnie koniecznych cookies w celu umożliwienia Stronie internetowej działania we właściwy sposób oraz pozwalają na poruszanie się po Stronie internetowej i korzystanie z jej funkcjonalności. Bezwzględnie konieczne cookies Ricoh mogą zidentyfikować użytkownika jako zalogowanego na Stronie internetowej oraz zapewnić połączenie z zabezpieczonymi obszarami Serwisu. Jeśli użytkownik nie chce zaakceptować tych plików cookie, nie będzie w stanie korzystać z Serwisu lub jego części lub też Serwis może nieprawidłowo funkcjonować. Poniższy, nie zamknięty katalog cookies, obejmuje cookies wykorzystywane na Stronie internetowej, które uznane zostały jako bezwzględnie konieczne cookies:
  • Cookie ACE-PEGASUS
  • Session Cookies BCH

 • Cookies wydajności – zajmują się zbieraniem informacji o sposobie korzystania z Serwisu, przez co umożliwiają poprawianie jakości Strony internetowej i serwisu. Ricoh nie zidentyfikował żadnych cookies używanych na stronie internetowej, które zostały sklasyfikowane jako cookies wydajności.
 • Cookies funkcjonalności – zapewniają lepszą funkcjonalność Strony internetowej i rozszerzenie przyszłych wizyt na Stronie poprzez umożliwienie Ricoh zapamiętania wyborów dokonanych przez użytkownika na Stronie internetowej. Cookies funkcjonalności wykorzystywane na Stronie internetowej zapewniają lepszą funkcjonalność Serwisu i pozwalają Ricoh zapamiętać określone informacje (takie jak wybrany produkt w opcji porównania produktów lub wybór kraju) oraz pozwalają zidentyfikować użytkownika za pomocą unikalnego identyfikatora, jako użytkownika powracającego. Te pliki, w celu świadczenia usług na Stronie internetowej, mogą umożliwiać udostępnianie informacji naszym partnerom. Informacje udostępniane są wyłącznie w celu świadczenia usługi, dostarczenia produktu lub funkcjonalności i nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Poniższy, nie zamknięty katalog cookies, obejmuje cookies wykorzystywane na Stronie internetowej, które uznane zostały jako cookies funkcjonalności:
  • Cookie porównawcze produktó

 • Cookies oparte na celu/zainteresowaniach i udostępnianiu - pliki te zbierają określone informacje na temat zwyczajów i nawyków przeglądania oraz do których części Strony internetowej i informacji użytkownik ma dostęp. Dzięki temu Ricoh może dostosować Stronę do indywidualnych potrzeb, a przez zrozumienie sposobu korzystania z Serwisu lepiej przygotować się do dostarczania usług i informacji, które interesują danego użytkownika. Ten typ plików cookie może być wprowadzony przez Ricoh lub sieci reklamowe strony trzeciej. Cookies oparte na celu/zainteresowaniach i udostępnianiu, używane na Stronie internetowej zapamiętują, że użytkownik odwiedził stronę internetową i zapisują, które części Serwisu zostały udostępnione i przeglądane. Informacje te mogą być udostępniane innym podmiotom, takimi jak reklamodawcom. W ten sposób podmioty te mogą dostarczać bardziej ukierunkowane reklamy, odpowiednie dla użytkownika i jego zainteresowań. Czasami cookies są połączone z funkcjonalnością strony innego podmiotu. Tego rodzaju cookies, które udostępniają informacje podmiotom trzecim (innym niż przetwarzającym dane istotne w imieniu Ricoh) są wykorzystywane na Stronie internetowej tylko w celu zbierania informacji dotyczących adresu IP, z którego korzysta użytkownik. Za pomocą tych informacji użytkownik powiadamiany jest o interesujących go produktach i usługach. Pliki te mogą także udostępniać reklamodawcom informacje o przeglądanych przez użytkownika elementach, tak by mogli oni przedstawiać oferty, potencjalnie interesujące dla użytkownika. Więcej informacji na temat tego rodzaju reklam opartych na zainteresowaniach użytkownika oraz o możliwości wyłączenia tej funkcji można uzyskać na stronie www.youronlinechoices.co.uk. W niektórych przypadkach, cookies zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu poprzez odwołanie do nazwy użytkownika lub innego osobistego identyfikatora, jednakże w takich przypadkach wszelkie takie informacje są przetwarzane wyłącznie przez Ricoh lub upoważnione osoby trzecie działające w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. Poniższy katalog obejmuje cookies wykorzystywane na Stronie internetowej, a które uznane zostały jako cookies oparte na celu/zainteresowaniach i udostępnianiu:
  • Cookies Google Analytics
  • Cookie Eloqua.com

Zarządzanie preferencjami cookies

Niektóre z cookies używanych w Serwisie są obsługiwane przez Ricoh, a niektóre przez osoby trzecie, dostarczające usługi w naszym imieniu.

Użytkownik ma prawo odmówić ustawiania cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookie i możliwości ich blokowania dostępne jest na stronie www.all aboutcookies.org. Należy jednak pamiętać, że poprzez blokowanie i usuwanie plików cookie użytkownik może nie być w stanie w pełni wykorzystać możliwości Strony internetowej.

Oprócz plików cookies, Ricoh lub osoby trzecie mogą w związku z wykorzystywaniem Strony internetowej, ustawić funkcję śledzenia Gif. Śledzenie Gif to małe pliki graficzne w treści Strony internetowej, marketingowych wiadomości e-mail Ricoh lub newsletterze Ricoh, dzięki którym Ricoh lub osoby trzecie mogą uzyskać informacje, które części Strony internetowej są odwiedzane lub która ich zawartość jest przedmiotem zainteresowania danego użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przeprowadzić wszelkie opisane tu czynności w przeglądarce telefonu komórkowego, użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu.

Dalsze informacje o tym jak dane osobowe są wykorzystywane przez Ricoh określa Polityka prywatności Ricoh. Nie wszystkie informacje przechwytywane za pomocą plików cookie umożliwiają identyfikację użytkownika.

Ricoh w sposób nieprzerwany dąży do opracowania lepszych sposobów zarządzania preferencjami cookies swoich użytkowników. W miarę pojawiania się nowych technologii i rozwiązań, niniejsza polityka cookies może być aktualizowana, w celu jej dostosowania do postępów w technologii i rozwoju narzędzi zarządzania preferencjami.