Szkolnictwo wyższe

Drukowanie Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Higher education factSzkolnictwo wyższe nadal odgrywa kluczową rolę w przekształcaniu Unii Europejskiej w wiodące społeczeństwo i gospodarkę opartą na wiedzy. Sam sektor z kolei wchodzi w fazę wzrostu i stawia sobie za cel dotarcie do jak największej liczby studentów przy jednoczesnej poprawie jakości nauczania. Wzrost ten wiąże się z dużo większymi wymaganiami dotyczącymi efektywności programów edukacyjnych i wymaga czegoś więcej niż przestarzały sprzęt i procesy.1


Jednym z celów strategii lizbońskiej UE jest sprostanie wymogom dotyczącym efektywności oraz wypracowanie planu modernizacji i ram rozwoju dla uczelni wyższych, tak aby placówki te mogły zwiększać liczbę studentów (obecnie wynoszącą 19 milionów) i pracowników (obecnie 1,5 miliona osób).


Ten zmieniający się kontekst kładzie zwiększony nacisk na takie kwestie jak bezpieczeństwo dokumentacji, efektywność kosztowa, wykorzystanie zdobyczy techniki w nauczaniu oraz praca i nauka na odległość. Placówki edukacyjne potrzebują partnera strategicznego takiego jak Ricoh, posiadającego bogate doświadczenie w skutecznym wspieraniu zarządzania zmianą oraz zapewnianiu wymiernych efektów.


1 Komisja Europejska: (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm)

Dzięki usługom i rozwiązaniom zapewniającym poprawę produktywności i kontroli kosztów Ricoh może podzielić się z instytucjami edukacyjnymi pomysłami, które są motorem zmian i wzmacniają interakcję między studentem a wykładowcą, wzbogacając doświadczenia edukacyjne, w tym zapewniają:


  • poprawę zakresu i jakości usług drukarskich dostępnych dla studentów i wydziału wraz z dostosowaną do indywidualnych potrzeb strategią drukowania, obejmującą zarządzanie dokumentami, drukowanie i kopiowanie; 

  • konsolidację dotychczasowych urządzeń i infrastruktury dokumentacyjnej dzięki urządzeniom wielofunkcyjnym Ricoh, optymalizującym drukowanie i pozwalającym na niemal 100-procentowe wykorzystanie sprzętu przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów energii i śladu węglowego. 

  • Dzięki usługom zarządzania dokumentami Ricoh można zaoszczędzić do 30% rocznych kosztów związanych z dokumentacją, a zaoszczędzone kwoty przeznaczyć na poprawę programów edukacyjnych. Dowiedz się więcej, czytając studium przypadku Wico, w którym belgijski zespół szkół uzyskał 36-procentowe oszczędności w zakresie procesów dokumentowych. 

  • Bez względu na to, czy nauczanie za pomocą Internetu odbywa się przez netbook, notebook czy iPad, zwiększający się ruch w sieciach placówek szkolnictwa wyższego może być skutecznie wspierany przez rozwiązanie dotyczące bezprzewodowych i przewodowych połączeń sieciowych oferowane przez Ricoh. Jest to kompleksowe rozwiązanie sieciowe obejmujące bezprzewodowe sterowanie, korekty techniczne, okablowanie sieci oraz wsparcie bezpośrednio w placówce, które pomaga tworzyć szybkie, stabilne i bezpieczne sieci o dużym zasięgu.

Ricoh pomaga organizacjom edukacyjnym w całej Europie wzmacniać ich renomę, markę i poziom usług poprzez dostarczanie zorientowanych na klienta usług drukowania, wsparcia IT i zarządzania dokumentami, innych usług i doradztwa. Nasze doświadczenia to między innymi:


  • University of Groningen przewiduje oszczędności rzędu ponad 700 000 EUR rocznie po wdrożeniu nowej infrastruktury dla dokumentacji i druku przez zespół ds. usług zarządzania dokumentami Ricoh, co pozwoli na ograniczenie liczby drukarek o 63%.
  • Zoptymalizowane rozwiązanie dokumentowe dostarczone przez zespół ds. usług zarządzania dokumentami pozwala szkołom w Belgii prowadzonym przez Wico na osiąganie ok. 36-procentowych rocznych oszczędności. Rozwiązanie to obejmowało instalację drukarek produkcyjnych w szkolnych salach do drukowania, pozwalającą na szybkie i łatwe wykonywanie profesjonalnych dokumentów wysokiej jakości.

  • Rozwój i wdrożenie wirtualnej infrastruktury w Hopwood Hall College przekształciły dostęp do zasobów i usług edukacyjnych dla uczniów i pracowników oraz przyniosły szkole oszczędności w wysokości blisko 500 000 funtów w ciągu trzech lat.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak rozwiązania Ricoh mogą poprawić wyniki instytucji edukacyjnych i firm, wejdź do części zawierającej studia przypadków.

Na górę strony

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z firmą Ricoh korzystając z formularza kontaktowego.

Na górę strony

Powiązane łącza

Humans & Machines

Economist Intelligence Unit. Humans and machines.