Opieka zdrowotna

Drukowanie Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Healthcare Infographic ImageKompleksowe usługi opieki zdrowotnej o wysokiej jakości powinny być dostępne dla wszystkich. Sektor ten odczuwa jednak negatywne skutki zjawiska starzenia się społeczeństw. Oznacza to ogromną presję dla dostawców usług medycznych, którzy starają się dostarczać pacjentom usługi coraz wyższej jakości w tak złożonych i trudnych warunkach.


W związku z tymi zmianami systemy i procesy opieki zdrowotnej również stały się bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej. Wraz z rozwojem technologii, takich jak telemedycyna, telezdrowie, teleopieka i elektroniczne karty pacjentów, formy opieki świadczonej poza tradycyjnymi placówkami medycznymi wymagają potężnych systemów i funkcjonalności działających w trybie 24/7. Za sprawą ustawodawstwa nakazującego, aby pacjenci mieli możliwość wyboru podmiotu i miejsca świadczenia usług medycznych sektor opieki zdrowotnej zmaga się z dodatkowym zadaniem związanym z zarządzaniem obiegiem danych pacjentów.


Dostawcy usług medycznych odpowiadają na takie wyzwania poprzez poprawę wydajności i usług wspieranych przez technologie i procesy zarządzania informacjami. Ricoh rozumie, że sektor usług medycznych wymaga absolutnej niezawodności, gwarancji braku błędów i przyjazności dla użytkownika, co pozwala przekształcać procesy za sprawą sprawdzonej wiedzy dotyczącej strategii, zarządzania i wdrożeń.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i możliwościom sektora opieki zdrowotnej, Ricoh oferuje szereg usług i rozwiązań, w których centrum znajduje się kwestia wydajności. Obejmują one:

 • uwolnienie czasu pracy personelu, który może bardziej poświęcić się zdrowiu i satysfakcji pacjentów, dzięki optymalizacji zespołów drukarek. Rozwiązanie to zmniejsza liczbę systemów i maszyn potrzebnych pracownikom; 

 • usprawnienie cyklu życia dokumentacji wraz z dopasowanym do indywidualnych potrzeb rozwiązaniem w formie  usług zarządzania dokumentami, aby zagwarantować odpowiednim osobom dostęp do odpowiednich informacji w odpowiednim czasie;

 • zapewnienie doskonałej obsługi pacjentów poprzez bardziej wydajne wykorzystanie zasobów informatycznych i administracyjnych. Nasz system inteligentnego zarządzania na odległość obejmuje zestaw narzędzi pozwalających na zdalne monitorowanie urządzeń i zarządzanie nimi z jednego miejsca;

 • możliwość zarządzania dokumentami w sposób najbardziej wydajny pod względem kosztów, dostarczając odpowiednie technologie i usługi odpowiadające wymaganiom pacjentów i pomagające rozwijać działalność.

Ricoh oferuje rozwiązania, dzięki którym opieka zdrowotna staje się bardziej zautomatyzowana, skoncentrowana i wydajna. Rozwiązania te opierają się na cyfryzacji, logistyce oraz integracji systemów i pozwalają na świadczenie dostosowanych do indywidualnych potrzeb usług medycznych. Ricoh:

 • Pomógł USP & QUIRON Hospital Group poprawić usługi na rzecz pacjentów dzięki umożliwieniu migracji do systemu elektronicznych kart zdrowia pacjentów oraz sprawniejszego udostępniania informacji, ochrony poufności danych pacjentów i ograniczania kosztów administracyjnych poprzez doradztwo strategiczne dotyczące dokumentacji.

 • Zastosował zasady usług zarządzania dokumentami aby pomóc niemieckiemu szpitalowi Klinikum Offenbach poprawić wyniki biznesowe dzięki obniżeniu kosztów związanych z dokumentacją o 35 – 40%. Dzięki rozwiązaniu o odpowiednich parametrach możliwe były: uproszczenie przepływu dokumentów, poprawa efektywności operacyjnej oraz zmniejszenie liczby urządzeń

 • Opracował dostosowany do indywidualnych potrzeb system zarządzania dokumentami, obejmujący zarówno karty pacjentów, jak i procesy administracyjne, zintegrowany z dotychczasową infrastrukturą IT w Katholische Hospitalvereinigung Weser-Egge, wieloplacówkowym zakładem opieki zdrowotnej w Niemczech.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij na wybrany link do studium przypadku umieszczony powyżej lub przejrzyj wszystkie studia przypadków dotyczące placówek opieki zdrowotnej..

Na górę strony

Ricoh's Solutions for Healthcare

 • eRecord Connect

  Accelerate healthcare record storing, sharing and retrieval.

 • Healthcare Case Studies

  Learn more about Ricoh healthcare clients' solutions through our case studies.

 • eRecord Mobile

  Increase efficiency and patient security with Ricoh's mobile data capture solution.

 

Na górę strony

Udostępnij

Na górę strony

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z firmą Ricoh korzystając z formularza kontaktowego.

Na górę strony

Powiązane łącza

eRecord Connect

Reduce administrative workload; increase the quality of patient care.

Humans & Machines

Economist Intelligence Unit. Humans and machines.