Usługi i Rozwiązania

Prowadź pewnie swoją działalność.

Dzięki optymalizacji IT zwiększysz wydajność swojej firmy.

Drukowanie Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Usługi

Managed Document Icon Usługi dedykowane infrastrukturze dokumentowej

Usługi dedykowane infrastrukturze dokumentowej stanowią zestaw innowacyjnych narzędzi pozwalających na zbudowanie wydajnej infrastruktury i polityki druku.

_47x47 Usługi dedykowane infrastrukturze IT

Ricoh oferuje usługi dedykowane infrastrukturze IT dostosowane do potrzeb małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Dzięki naszej ofercie Klienci mogą unowocześnić swoje środowisko technologiczne, zredukować koszty oraz podnieść efektywność. Jednocześnie zyskują partnera, któremu mogą powierzyć wszelkie kwestie operacyjne.

_47x47 Usługi dedykowane procesom biznesowym

Usługi dedykowane procesom biznesowym to zestaw w pełni outsourcowanych przez Klienta rozwiązań pozwalających na uproszczenie procedur i kosztów związanych z produkcją i zarządzaniem dokumentami w firmie.

_47x47 Usługi dedykowane drukowi produkcyjnemu

Nasze rozwiązania pozwalają zwiększać efektywność i opłacalność procesów produkcyjnych w poligrafii i CRD. Aktywnie doradzamy i pokazujemy w jaki sposób najefektywniej wykorzystać potencjał nowoczesnych narzędzi w m.in. w komunikacji marketingowej

_47x47 Usługi dedykowane zarządzaniu zrównoważonym rozwojem

Usługi dedykowane zarządzaniu zrównoważonym rozwojem pozwalają zredukować negatywny wpływ na środowisko naturalne i koszty operacyjne wynikające z drukowania dokumentów. Rozwiązania Ricoh umożliwiają redukcję zużycia energii i papieru oraz obniżenie emisji CO₂.

_47x47 Usługi dedykowane wspomaganiu komunikacji

Usługi dedykowane wspomaganiu komunikacji pozwalają naszym Klientom na usprawnienie procesów związanych z współdzieleniem i wymianą danych. Oferowane przez Ricoh systemy wideokonferencyjne, tablice interaktywne czy platformy do wspólnej pracy z dokumentami umożliwiają zwiększenie efektywności pracy i ograniczenie kosztów oraz konieczności wyjazdów służbowych.

_47x47 Usługi dedykowane wdrożeniom aplikacji

Ricoh oferuje kompleksowy zakres usług związanych z wdrażaniem aplikacji. Specjaliści Ricoh tworzą rekomendacje najlepszych narzędzi, które pozwalają usprawnić obieg dokumentów w danej organizacji. Są również obecni na etapie wdrożenia i monitorowania funkcjonowania tych rozwiązań w firmie.

_47x47 Usługi dedykowane efektywnemu wykorzystaniu miejsca pracy

Narzędzia dostępne w ofercie Ricoh pozwalają usprawnić procesy związane m.in. z rezerwacją sal konferencyjnych. Na podstawie danych generowanych przez system można przeanalizować rzeczywiste potrzeby organizacji w tym zakresie, zaplanować efektywny sposób na ich wykorzystanie oraz dostosować ich metraż do rzeczywistych potrzeb firmy.

Na górę strony

Branże

_47x47 Szkolnictwo wyższe
Pomagamy instytucjom szkolnictwa wyższego przyciągać studentów i zdobywać środki finansowe poprzez oferowanie najwyższej jakości usług oraz umożliwienie kształcenia zdalnego.
_47x47 Usługi finansowe
Pomagamy organizacjom świadczącym usługi finansowe w podnoszeniu jakości obsługi klienta i komunikacji za pośrednictwem płynniejszych procesów przepływu informacji.
_47x47 Opieka zdrowotna
Dowiedz się więcej o tym, jak nasze dostosowane do indywidualnych potrzeb kompleksowe rozwiązania pomagają usprawnić opiekę zdrowotną i zapewniać oszczędności.
_47x47 Administracja państwowa
Dowiedz się, w jaki sposób nasze usługi i rozwiązania pozwalają osiągnąć większe korzyści przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów w ramach sektora publicznego.

Usługi dodatkowe

Kompleksowe rozwiązania dla biur przyjaznych dla środowiska
Total Green Office Solutions
Dowiedz się, w jaki sposób możesz podnieść ekologiczną wydajność swojej firmy dzięki pomocy naszych doradców w zakresie zrównoważonego rozwoju, eko-technologii i remarketingu.
Usługi profesjonalne
_209x108
Pomożemy Twojej firmie zwiększyć wydajność i produktywność.
Usługa Najmu Krótkoterminowego
Short Rental - Promo Area Image
Usługa Najmu Krótkoterminowego Ricoh umożliwia klientom dostęp do szerokiej gamy produktów bez konieczności ich zakupu lub podpisania długoterminowej umowy najmu.

Na górę strony