Zasady dotyczące plików cookie

Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to małe fragmenty informacji, wysyłane na komputer podczas odwiedzania witryny internetowej, w których zapisywane są i czasem śledzone informacja na temat korzystania przez użytkownika z witryny internetowej. Wiele spośród plików używanych przez firmę Ricoh ma okres trwałości równy sesji sieciowej, wygasający po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookie są używane przez dłuższy czas, jeśli na przykład na firmie Ricoh spoczywa wymóg zapamiętania szczegółów logowania użytkownika na czas jego powrotu do witryny internetowej.

Dlaczego używany plików cookie?
Firma Ricoh używa plików cookie w celu poprawy jakości witryny internetowej, poprawy doznań podczas korzystania z witryny i lepszego świadczenia usług. Pliki cookie umożliwiają firmie Ricoh monitorowanie i analizę korzystania z witryny internetowej.

Wyjaśnienia dotyczące plików cookie używanych w witrynie internetowej podano poniżej i są one oparte na przewodniku Międzynarodowej Izby Handlowej, dotyczącym kategorii plików cookie.

 • Ściśle niezbędne pliki cookie — mają zasadnicze znaczenie dla działania witryny internetowej i umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji witryny.

Podstawowe funkcje witryny internetowej wymagają ściśle niezbędnych plików cookie, umożliwiających prawidłowe działanie witryny i umożliwienie przechodzenia w obrębie witryny oraz korzystania z jej funkcji. Ściśle niezbędne pliki cookie firmy Ricoh mogą ponadto identyfikować użytkownika jako zalogowanego w witrynie internetowej i sprawdzać, czy może on połączyć się z zabezpieczonymi obszarami witryny. Jeśli użytkownik nie zechce zaakceptować tych plików cookie, nie będzie mógł korzystać z witryny internetowej lub jej elementy mogą nie być zdolne do poprawnego funkcjonowania.

Poniższa lista plików cookie obejmuje te spośród nich, używanych w witrynie, które określiliśmy jako ściśle niezbędne:


ASPNET_SessionId

.ASPXAUTH

Esparto session

Media Centre

 • Pliki cookie związane z wydajnością — gromadzą informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z witryny internetowej, umożliwiając nam poprawę jakości witryny i usług.

Firma Ricoh nie zidentyfikowała żadnych plików cookie używanych w witrynie internetowej, klasyfikowanych jako pliki cookie związane z wydajnością.

 • Pliki cookie związane z funkcjonalnością — udostępniają poprawioną funkcjonalność witryny internetowej, umożliwiając firmie Ricoh zapamiętanie wyborów dokonanych w witrynie lub poprawę wrażeń podczas przyszłych odwiedzin w witrynie.

Pliki cookie związane z funkcjonalnością używane w witrynie internetowej udostępniają poprawioną funkcjonalność witryny internetowej i umożliwiają firmie Ricoh zapamiętanie nazwy użytkownika oraz hasła dla przyszłych odwiedzin oraz identyfikację unikatowego identyfikatora użytkownika jako powracającego.

Te pliki cookie mogą udostępniać partnerom w celu dostarczenia usług na naszej witrynie internetowej. Udostępnianie informacje są przeznaczone wyłącznie do użytku w celu dostarczenia usługi, produktu lub funkcji i nie znajdują żadnych innych zastosowań.

Poniższa lista plików cookie obejmuje te spośród nich, używanych w naszej witrynie, które określiliśmy jako pliki cookie związane z funkcjonalnością:

 • Nazwa użytkownika i hasło     • plik cookie automatycznych uwierzytelnień logowania

 • BCSI-CSAC1102EC            • eService English

 • JSESSIONID                      • eSupportUserName

 • CF4EMPWD                        • CF4EMUSER   
   

 • Pliki cookie oparte na targetowaniu/zainteresowaniu oraz udostępnianiu — te pliki cookie gromadzą pewne informacje na temat zachowań użytkownika w zakresie przeglądania i dostosowują wrażenia dotyczące przeglądania w witrynie internetowej. Tego typu pliki cookie mogą być umieszczone przez firmę Ricoh lub sieci reklamowe strony trzeciej.

 
Pliki cookie oparte na targetowaniu/zainteresowaniu oraz udostępnianiu używane w witrynie internetowej zapamiętują odwiedzenie przez użytkownika witryny. Informacje te są udostępniane innym organizacjom, np. reklamodawcom. Te organizacje dostarczają następnie bardziej ukierunkowane reklamy, lepiej dostosowane do użytkownika i jego zainteresowań. Często te pliki cookie są powiązane z funkcjonalnością witryny internetowej, zapewnianą przez inną organizację.


Pliki cookie tego rodzaju, które są używane w witrynie internetowej, gromadzą informacje wyłącznie przez odniesienie do używanego adresu IP.  Te informacje są używane w celu informowania użytkownika o produktach i/lub usługach, którymi może być zainteresowany. Te pliki cookie mogą również dostarczać agencjom reklamowym informacje dotyczące odwiedzin użytkownika tak, aby umożliwić im przedstawianie reklam, które mogą być interesujące. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego typu reklamach opartych na zainteresowaniach i wyłączania tej funkcji należy odwiedzić witrynę www.youronlinechoices.co.uk.


Poniższa lista plików cookie obejmuje te spośród nich, używanych w naszej witrynie, które określiliśmy jako pliki cookie oparte na targetowaniu/zainteresowaniu oraz udostępnianiu:

 • Google Analytics

 • TRACKING_HELPER

 • Search keyword capture

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie
Niektóre spośród plików cookie używanych w witrynie internetowej są dostarczane przez nas, inne przez strony trzecie — dostawców usług, działających w naszym imieniu.
Użytkownik może odmówić ustawiania plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki.  Dodatkowe informacje na temat plików cookie i blokowania są dostępne w witrynie www.allaboutcookies.org. Należy jednak pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookie może uniemożliwić korzystanie w pełnym zakresie z witryny internetowej.

Oprócz plików cookie firma Ricoh lub strony trzecie może skonfigurować pliki .gif śledzenia w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z witryny internetowej.  Piki .gif śledzenia to małe pliku obrazów wchodzące skład zawartości witryny internetowej lub treści marketingowych wiadomości e-mail bądź biuletynów firmy Ricoh, umożliwiające firmie Ricoh lub stronom trzecim określanie, które części witryny są odwiedzane, lub która część stanowi przedmiot zainteresowania.

Aby uzyskać informacje na temat wykonywania tych czynności w przeglądarce telefonu komórkowego, należy zapoznać się z instrukcją obsługi mikrotelefonu.
Zasady prywatności firmy Ricoh mogą dostarczyć użytkownikowi dodatkowych szczegółów dotyczące danych osobowych używanych przez firmę Ricoh, chociaż nie wszystkie informacje przechwytywane w związku z używaniem plików cookie identyfikują użytkownika.

Firma Ricoh dokłada ciągłych starań w celu ulepszenia sposobów zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie. W miarę pojawiania się nowych technologii i rozwiązań niniejsze zasady dotyczące plików cookie mogą być aktualizowane w celu odzwierciedlenia takich postępów w zakresie technologii i narzędzi zarządzania preferencjami.

Na górę strony